Ürünlerimiz

arka plan bitkileri

CABOMBA CAROLINIANA CANLI BİTKİ BUKET

45,00 45,00 <p>Habitat: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 30 - 80 cm<br /> Sıcaklık: 18 - 26 &deg;C<br /> Işık Toleransı: Orta - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak - Sert<br /> Uygun Su Sertliği: Yumuşak<br /> pH Toleransı: 4 - 7<br /> Uygun pH Seviyesi: 6<br /> Gelişim Hızı: Hızlı Orta<br /> Genel Bilgiler: &Ccedil;ok tutulan bir bitkidir. Bolca bitki grup halinde dikilince dekoratif g&ouml;z&uuml;k&uuml;r. Y&uuml;ksek ışık gereksinimi vardır. Ot&ccedil;ul balıklar tarafından yenilebilir.</p>


CABOMBA PIAUHYENSİS CANLI BİTKİ BUKET

45,00 45,00 <p>Habitat: G&uuml;ney Amerika</p> <p>pH: 5.0 &ndash; 7.0</p> <p>Sıcaklık: 20-26 C</p> <p>Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek</p> <p>Co2 İhtiyacı:&nbsp; Orta-Y&uuml;ksek</p> <p>Y&uuml;kseklik:&nbsp; 20&ndash;60 cm+</p> <p>Genişlik: 5&ndash;10 cm</p> <p>Genel Yorum: &Ccedil;ok şiddetli ışık, &ccedil;ok iyi g&uuml;breleme ve CO2 desteği gerektirmektedir. Bakımı tecr&uuml;be ister. Uygun şartlarda b&uuml;y&uuml;mesi hızlıdır.</p>


EGERIA DENSA ELODEA CANLI BİTKİ BUKET

38,00 38,00 <p>Habitat: Her ne kadar G&uuml;ney Amerika k&ouml;kenli bir bitki olsa da, d&uuml;nyanın bir&ccedil;ok b&ouml;lgesinde bulunmaktadır.<br /> Uzunluk: 40 - 100 cm.<br /> Sıcaklık: 10&deg;C - 26&deg;C<br /> Işık Toleransı: Orta - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Işık İhtiyacı: Farketmez<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok Yumuşak - Sert<br /> Uygun pH Seviyesi: 6.5 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: &Ccedil;ok Hızlı<br /> Bakım İhtiyacı: Az<br /> Genel Bilgiler: &Ccedil;ok hızlı b&uuml;y&uuml;yen, &ccedil;ok zor şartlara dayanan bir bitkidir. Su sıcaklığı 26 derecenin &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıkmadık&ccedil;a problem olmaz. &Ccedil;ok hızlı b&uuml;y&uuml;mesi sudaki bitkilerin ve yosunların kullandığı maddeleri hızlıca azaltacak, b&ouml;ylelikle yosun sorununun da &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecektir. Ancak sudaki yavaş b&uuml;y&uuml;yen bitkilerin eser elementleri, karbondioksit, nitrat gibi maddelerin alınmasında bu bitkiyle rekabet edemeyip gelişmeleri durabilir. Yeni başlayanlar i&ccedil;in ideal bir bitkidir.</p>


SAZ CANLI BİTKİ BUKET

35,00 35,00 <p>Habitat: Asya<br /> Uzunluk: 30-55 cm<br /> Sıcaklık: 15-30 &deg;C<br /> Işık Toleransı: D&uuml;ş&uuml;k - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak - &Ccedil;ok Sert<br /> Uygun Su Sertliği: Sert<br /> pH Toleransı: 6 - 9<br /> Uygun pH Seviyesi: 7.5<br /> Gelişim Hızı: Hızlı<br /> Bakım İhtiyacı: &Ccedil;ok az<br /> Genel Bilgiler: Akvaryumda hızla b&uuml;y&uuml;yen, yandan s&uuml;rg&uuml;n veren saz bitkisidir. Yeni başlayanlar i&ccedil;in &ccedil;ok uygun bir bitkidir.</p>


ELEOCHARIS VIVIPARA CANLI BİTKİ BUKET

40,00 40,00 <p>Habitat: Kozmopolit</p> <p>pH: 5.5-7.5</p> <p>Sıcaklık: 22-26C</p> <p>Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek Seviye</p> <p>Co2 İhtiyacı: Gerektirir</p> <p>Genişlik: 2+ cm</p> <p>Y&uuml;kseklik: 30-40 cm</p> <p>Genel Yorum: Eleocharis familyasının en uzun bitkisidir . İwagumi style akvaryumlarda kısa bitkilerle harika kontrast oluşturulabilir .Y&uuml;ksek ışık ve Co2 şarttır . Orta hızla gelişir . Yeni başlayanlara &ouml;nerilmez .</p>


HYGROPHILA DIFFORMIS ÇINAR CANLI BİTKİ BUKET

40,00 40,00 <p>Habitatı: Asya<br /> Uzunluk: 20-50 cm<br /> Genişlik: 15-25 cm<br /> Sıcaklık:22-30 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-&Ccedil;ok sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-9,0<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Bakım İhtiyacı: Kolay<br /> Genel Bilgiler: &Uuml;lkemiz akvaristlerinin de &ccedil;ok tercih ettiği kolay bulunan bir t&uuml;rd&uuml;r. Yeni kurulan akvaryumlarda biyolojik dengeyi oturtmada yardımcı olur. B&uuml;y&uuml;k akvaryumlarda gruplar halinde dikildiğinde g&uuml;zel bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturur</p>


LUDWİGİA PERUENSİS CANLI BİTKİ 1 BAĞ

40,00 40,00 <p>Habitatı: Asya<br /> Uzunluk: 40 - 50 cm<br /> Sıcaklık: 22 - 28 C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: 4 - 18<br /> Uygun Ph Değeri: 6.5 - 7.4<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Orta<br /> Genel Bilgiler: Demir y&ouml;n&uuml;nden zengin g&uuml;bre takviyesine ve ortanın &uuml;zerinde ışığa ihtiya&ccedil; duyar.</p>


Vallisneria Contortionist (BURGULU SAZ) 1 BAĞ CANLI BİTKİ

35,00 35,00 <p>4 k&ouml;k yeni budanmış k&ouml;k&nbsp; G&ouml;nderilecektir..Ortalama7-10 cm boyunda en az 2-3 yapraklı g&ouml;nderim yapılacaktır. Ortalama Tankınıza eklendikten -2-3 hafta i&ccedil;erisinde hızlı gelişip resimdeki hali alacaktır. &Ccedil;ok &ouml;zel bir kum istememektedir. Basit g&ouml;vdeden filiz vererek &ccedil;oğalan bir t&uuml;rd&uuml;r. İlandaki resim, bitkinin tam yetişkin boya ulaştığındaki halidir.</p>


Rotala Rotundifolia Red Canlı Bitki 1 bağ

40,00 40,00 <p>Habitatı: Asya<br /> Uzunluk: 40-60 cm<br /> Genişlik: 3+ cm<br /> Sıcaklık: 18-30&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5-8<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Zorluk Seviyesi: 1<br /> Genel Bilgiler: Y&uuml;ksek ışık altında g&uuml;zel bir kırmızı renk alır, rahatlıkla bulunabilen bir t&uuml;r&#39;d&uuml;r. Fazla bir ihtiyacı yoktur bu y&uuml;zden low-tech akvaryumlarda da tercih edilir. High-Tech akvaryumlarda b&uuml;y&uuml;me hızı y&uuml;z&uuml;nden budamaktan bıkılabilir. Yeni başlayanlara &ouml;nerilir.&nbsp;</p>


MYRİOPHYLLUM MATTOGROSSENSE RED CANLI BİTKİ BUKET

45,00 45,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika</p> <p>Uzunluk: 40 - 50 cm</p> <p>Sıcaklık: 21 - 28 C</p> <p>Işık İhtiyacı: Orta - &Ccedil;ok y&uuml;ksek</p> <p>Su Sertliği Toleransı: 3 - 12</p> <p>Uygun Ph Değeri: 6 - 7</p> <p>Gelişim Hızı: Hızlı</p> <p>Bakım İhtiyacı: Kolay</p> <p>Genel Bilgiler: Olduk&ccedil;a hızlı b&uuml;y&uuml;yen bu bitki grup halinde dikildiğinde arka planda son derece hoş bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; sağlar. &Uuml;retimi yan s&uuml;rg&uuml;nlerinden ya da tepedeki kısmın budanarak dikilmesi yoluyla ger&ccedil;ekleştirilir.</p>


BACOPA CAROLİNİANA CANLI BİTKİ BUKET

40,00 40,00 <p>Habitatı: Kuzey Amerika<br /> Uzunluk: 20-30+ cm<br /> Genişlik: 3-6 cm<br /> Sıcaklık: 15-28 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Az<br /> Genel Bilgiler: Uzun yıllardır akvaryumlarda kullanılmaktadır. Fazla besine ihtiya&ccedil; duymaz. Gruplar halinde dikildiğinde daha dekoratif bir bitkidir.</p>


Ceratophyllum Demersum (TİLKİ KUYRUĞU) Canlı Bitki 1 Bağ

40,00 40,00 <p>Habitatı: Kozmopolit<br /> Uzunluk: 5-80+ cm<br /> Genişlik: 5-15+cm<br /> Sıcaklık: 10-28 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: &Ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-&Ccedil;ok sert<br /> Uygun Ph Değeri: 6-9<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Bakım İhtiyacı: Kolay<br /> Genel Bilgiler: &Ouml;zellikle grup halinde dikildiklerinde yavru balıklar i&ccedil;in saklanma yeri oluşturur. Besinleri hızlı t&uuml;keterek yosunlanmanın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;er.</p>


Pogostemen Erectus Saksı Canlı Bitki

60,00 60,00 <p>Habitatı: Hindistan<br /> Uzunluk: 15 cm - 40 cm<br /> Genişlik: 10 cm - 15 cm<br /> Sıcaklık: 20&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta - Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak - Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5.5 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Zor (4)<br /> Genel Bilgiler: Kozalaklı &ccedil;am benzeri a&ccedil;ık yeşil gruplar oluşturur. Arka plan bitkisi olarak uygundur ve harika bir odak noktası oluşturur. Yoğun ışık altında boyları fazla uzamaz. G&uuml;&ccedil;l&uuml; k&ouml;k yapısı ile orta derece bakım gerektiren bir bitkidir. İnce, a&ccedil;ık yeşil yaprakları &ouml;zellikle Polygonum praetermissum gibi kırmızı veya mor renkli bitkilerin yanında dikkat &ccedil;ekicidir. S&uuml;rg&uuml;nlerinden kesilip ekilerek &ccedil;oğaltılabilir.</p>


13 ürün(ler)

Adresimiz Hürriyet Mah. 4. Orta Sok No:19
Osmangazi Bursa
Telefon T 0 224 2466405
F 0 224 2466405
Çalışma Saatleri P.tesi - C.tesi: 09:00 - 19:00
Pazar 12:00m - 18:00