Ürünlerimiz

filtre malzemeleri

SERA ELYAF FİLTRE MALZEMESİ 100 GR

50,00 50,00 <p>Mekanik &ouml;n-filtreleme i&ccedil;in kullanılan sera elyaf filtre, birbirine yapışmadan ve yapısını kaybetmeden uzunca bir s&uuml;re ince kirleri tutan dayanıklı liflerden meydana gelir.&nbsp;<br /> Sera elyaf filtre, bir ka&ccedil; kez yıkanabilir. Tatlı su ve tuzlu su filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA ELYAF FİLTRE MALZEMESİ 250 GR

85,00 85,00 <p>SERA FİLTRE ELYAFI (250gr)<br /> Mekanik &ouml;n-filtreleme i&ccedil;in kullanılan sera elyaf filtre, birbirine yapışmadan ve yapısını kaybetmeden uzunca bir s&uuml;re ince kirleri tutan dayanıklı liflerden meydana gelir.&nbsp;<br /> Sera elyaf filtre, bir ka&ccedil; kez yıkanabilir. Tatlı su ve tuzlu su filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA ELYAF FİLTRE MALZEMESİ500 GR

130,00 130,00 <p>SERA FİLTRE ELYAFI (500gr)<br /> Mekanik &ouml;n-filtreleme i&ccedil;in kullanılan sera elyaf filtre, birbirine yapışmadan ve yapısını kaybetmeden uzunca bir s&uuml;re ince kirleri tutan dayanıklı liflerden meydana gelir.&nbsp;<br /> Sera elyaf filtre, bir ka&ccedil; kez yıkanabilir. Tatlı su ve tuzlu su filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA CRYSTAL CLEAR SU BERAKLAŞTIRICI 1 ADET

15,00 15,00 <p>Hemen her akvaryum ya da havuz sahibi sorunu bilir: bulutlanan su sadece g&ouml;r&uuml;nt&uuml;y&uuml; bozmaz, aynı zamanda su parametrelerini de etkileyebilir. Bu nedenle m&uuml;mk&uuml;n olduğunca &ccedil;abuk original durumun tekrar oluşturulması gereklidir. sera bu sebeple &uuml;r&uuml;n gamına bulutlanmayla etkili bir bi&ccedil;imde savaşan yeni bir y&uuml;ksek performanslı filtre malzemesi ekledi: sera crystal clear Professional. Yenilik&ccedil;i patentli 3D fiber yapı sayesinde filtre bilyaları 10 &micro;m (y&uuml;zen algler veya &ccedil;amur gibi) değeri &uuml;zerindeki par&ccedil;acıkları olduk&ccedil;a hızlı temizler.</p> <p>sera crystal clear Professional hem tatlı hem de tuzlu su akvaryumlarının yanı sıra havuz suyu i&ccedil;in de t&uuml;m filtre tiplerine uygundur. Yaygın filtre y&uuml;nlerinin aksine yeni filtre topları şeklini korur ve bu sayede defalarca yıkanabilir. Yıkamanın hemen ardından %80 tekrar kullanılabilir ve bu nedenle &ccedil;evreyi ve paranızı korur. sera siporax Professional ile birlikte kullanıldığında biyolojik filtre malzemesi sera piyasadaki t&uuml;m filtrelerin performansını maksimize eder.</p>


SERA CRYSTAL CLEAR SU BERAKLAŞTIRICI 95 GALON

170,00 170,00 <p>Hemen her akvaryum ya da havuz sahibi sorunu bilir: bulutlanan su sadece g&ouml;r&uuml;nt&uuml;y&uuml; bozmaz, aynı zamanda su parametrelerini de etkileyebilir. Bu nedenle m&uuml;mk&uuml;n olduğunca &ccedil;abuk original durumun tekrar oluşturulması gereklidir. sera bu sebeple &uuml;r&uuml;n gamına bulutlanmayla etkili bir bi&ccedil;imde savaşan yeni bir y&uuml;ksek performanslı filtre malzemesi ekledi: sera crystal clear Professional. Yenilik&ccedil;i patentli 3D fiber yapı sayesinde filtre bilyaları 10 &micro;m (y&uuml;zen algler veya &ccedil;amur gibi) değeri &uuml;zerindeki par&ccedil;acıkları olduk&ccedil;a hızlı temizler.</p> <p>sera crystal clear Professional hem tatlı hem de tuzlu su akvaryumlarının yanı sıra havuz suyu i&ccedil;in de t&uuml;m filtre tiplerine uygundur. Yaygın filtre y&uuml;nlerinin aksine yeni filtre topları şeklini korur ve bu sayede defalarca yıkanabilir. Yıkamanın hemen ardından %80 tekrar kullanılabilir ve bu nedenle &ccedil;evreyi ve paranızı korur. sera siporax Professional ile birlikte kullanıldığında biyolojik filtre malzemesi sera piyasadaki t&uuml;m filtrelerin performansını maksimize eder.</p>


SERA BİOFİBRES İNCE 40 GR

90,00 90,00 <p><br /> Sera Biofibres 40 Gr İnce<br /> Biyo-mekanik &ouml;n-filtreleme işlevi g&ouml;ren sera biyo-lifler kaba kirleri etkili bir şekilde toplar.<br /> B&ouml;ylece ana filtre elemanını kaba kirlerden koruyabilir ve filtrenin biyolojik verimliliğini artırabilirsiniz. Sera Biofibres ayrıca m&uuml;kemmel bir kulu&ccedil;ka ortamı ve yeni doğmuş balıkların saklanma sahası olarak vazife g&ouml;r&uuml;r.<br /> Tatlı su, tuzlu su ve havuz suyu filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA BİOFİBRES KALIN 40 GR

90,00 90,00 <p>Sera Biofibres 40 Gr Kalın<br /> Biyo-mekanik &ouml;n-filtreleme işlevi g&ouml;ren sera biyo-lifler kaba kirleri etkili bir şekilde toplar.<br /> B&ouml;ylece ana filtre elemanını kaba kirlerden koruyabilir ve filtrenin biyolojik verimliliğini artırabilirsiniz. Sera Biofibres ayrıca m&uuml;kemmel bir kulu&ccedil;ka ortamı ve yeni doğmuş balıkların saklanma sahası olarak vazife g&ouml;r&uuml;r.<br /> Tatlı su, tuzlu su ve havuz suyu filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA BİOPUR FORTE 0.8 LT

160,00 160,00 <p>Sera Biopur Forte Filtre Malzemesi 0.8Lt<br /> &nbsp;<br /> T&uuml;m tatlı su akvaryumlarında biyolojik ve mekanik filtreleme işlemi i&ccedil;in. Son derece y&uuml;ksek sayıdaki g&ouml;zenekleri, amonyak oksidasyonu yapan bakteriler ve diğer mikro organizmalar i&ccedil;in en uygun yaşam şartlarını oluşturur. Sera Biopur Forte, ilk kullanımı &ouml;ncesinde iyice temizlenmelidir.<br /> &nbsp;</p>


SERA BİOPUR FORTE 750 GR

140,00 140,00 <p>SERA BIOPUR 750 GR<br /> &nbsp;<br /> Sera Biopur, oksijen kullanan bakteriler i&ccedil;in en uygun yaşam şartlarını sağlayarak mukus maddesi meydana getirir. Amonyak oksidasyonu yapan bu bakterilerin b&uuml;y&uuml;k geniş fakat &ccedil;ok g&ouml;zenekli y&uuml;zeylere ihtiyacı vardır. Seramik boruların i&ccedil;indeki b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı g&ouml;zenekler, optimum su akışını sağlayarak filtrenin uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; olmasını sağlar. Sera Biopur, ilk kullanımı &ouml;ncesinde iyice temizlenmelidir.<br /> &nbsp;<br /> Tatlı su, tuzlu su ve havuz suyu filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA PHOSVEC GRANULAT 500 GR

170,00 170,00 <p>SERA PHOSVEC GRANULAT (500gr)<br /> Sera Phosvec Granulat ortamdaki fosfatın kolay ve g&uuml;venle uzun s&uuml;reli uzaklaştırılmasını sağlar.<br /> &Ouml;nemli bir bitki besini olan fosfat sadece k&uuml;&ccedil;&uuml;k miktarlarda gereklidir. Gereğinden fazla verilmesi yosun problemlerine neden olur. Akvaryum boyutu ve suyun kirliliğine g&ouml;re gran&uuml;ller &uuml;&ccedil; aya kadar aktifliğini korur.<br /> Tatlı ve tuzlu suyun filtrasyonu i&ccedil;in uygundur.</p>


SERA SİPORAX 500ML

130,00 130,00 <p>Sera Siporax 500ml</p> <p>Tatlı su ve deniz akvaryumların da olduğu kadar havuzlarda da kristal niteliğinde temiz su i&ccedil;in Sera Siporax Professional, akvaryumlarda ya da havuzlarda kristal niteliğinde su elde etmek i&ccedil;in y&uuml;ksek oranda aktif ve tamamen biyolojik bir filtre ortamıdır.</p> <p>T&uuml;m dahili, harici ve havuz filtreleri i&ccedil;in uygundur. sera siporax Professional &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml;n yapısı g&ouml;zeneklidir, &uuml;&ccedil; boyutludur ve işlevseldir. Bu yapı sayesinde g&ouml;zeneklerin i&ccedil;ine doğru b&uuml;y&uuml;y&uuml;p etrafını kaplayan &ccedil;ok etkili biyofilmler oluşabilir.</p> <p>G&ouml;zenekler uzun s&uuml;reli su akışı ve bakterilerin beslenmesi i&ccedil;in ideal ebattadır. Biyofilm de oksijen seviyelerinin daha d&uuml;ş&uuml;k olduğu g&ouml;zenek yapısının en derin alanlarında bile nit ratı yok eder (denitrifikasyon).</p> <p>Sera Siporax Professional &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml;n biyofilminde sadece nitrifike ya da denitrifike edici bakteri değil organik maddeleri yok eden bakteri de b&uuml;y&uuml;r. &Ouml;len bakteriler bu nedenle g&ouml;zenekleri tıkamaz ve biyolojik olarak yok edilir. Biyofilm su kirliliğine g&ouml;re b&uuml;y&uuml;y&uuml;p &ccedil;ekerek ihtiyaca adapte olur.</p> <p>Bu nedenle Sera Siporax Professional kendini biyolojik olarak temizleyen tek filtre malzemesidir. G&ouml;zenek yapısı bakterilerin yerleşmesi i&ccedil;in m&uuml;kemmeldir. &Ouml;zel g&ouml;zenekli yapısı sayesinde sera siporax Professional kendi ideal su akımını geliştirir. Dolayısıyla y&uuml;ksek ve d&uuml;ş&uuml;k akış hızları olan filtrelerde ve yararlı bakteri arıtmasında da kullanılabilirler.</p>


SERA SİPORAX 1000ML

120,00 120,00 <p><br /> SERA SIPORAX 1 Litre (290gr)<br /> Sera Siporax, dahili, harici ve ıslak/kuru filtre sistemleri ve de bah&ccedil;e havuzu filtreleri i&ccedil;in tamamıyla biyolojik filtre malzemesidir.<br /> 1 litre Sera Siporax, bakteriler i&ccedil;in yaklaşık olarak 34 litre seramik filtreleme malzemesinin sağladığı alana eşdeğer performans sağlar. Dolayısıyla 1 litre Sera Siporax, 200 litreden fazla biyolojik olarak temizlenmiş akvaryum suyu sağlar. Sera Siporax, k&uuml;&ccedil;&uuml;k filtreler i&ccedil;in m&uuml;kemmel bir se&ccedil;imdir.<br /> Biyo-filtreye b&uuml;y&uuml;k partik&uuml;llerin girmesini engellemek i&ccedil;in Sera Biofibres veya sera cam y&uuml;nl&uuml; filtre ile &ouml;n filtreleme yapar.<br /> Sera Siporax, anaerobik bakterilerin oluşmasını sağlayan sayısız a&ccedil;ık g&ouml;zenekli t&uuml;nel yapılara sahiptir. B&ouml;ylece &ccedil;ok az tatlı suda bile temel elementlere sahip ideal sayıda anaerobik bakteri sağlanır. T&uuml;nellerin i&ccedil;inde zayıf oksijen ortamı meydana gelir. Bu da bakterilerin nitratı par&ccedil;alayarak yeterli miktarda oksijen elde etmesini sağlar. Sonu&ccedil; olarak s&uuml;rekli olarak nitrat par&ccedil;alanarak akvaryum suyu i&ccedil;indeki nitrat d&uuml;ş&uuml;k seviyede kalır.</p>


SERA SİPORAX MİNİ 500ML

140,00 140,00 <p>SERA SİPORAX MİNİ 500 ml (270gr)<br /> Siporax Mini, yeni sera fil 60 veya 120 gibi hafif filtreler i&ccedil;in &ouml;zel olarak tasarlanmıştır.<br /> Bu filtre malzemesi en iyi biyolojik arıtma ile en iyi su kalitesini sağlar. Siporax Mini tatlı ve tuzlu su akvaryumlarındaki i&ccedil;, dış filtreler, damlatma filtre sistemleri i&ccedil;in uygundur.<br /> 1 litre Sera Siporax Mini, 34 litrelik seramik filtre malzemesi ile aynı oranda bakteri filtresi sağlar ve 200 litrelik kristal temizliği ile biyolojik olarak saf akvaryum suyu sağlar.</p> <p>&nbsp;</p>


SERA SUPER CARBON AKTİF 250 GR

110,00 110,00 <p>SERA SUPER CARBON AKTİF KARBON 250 GR<br /> &nbsp;<br /> Akvaryum suyundaki zehirli maddeleri ve renklendiricileri &ccedil;abuk ve etkin bir şekilde ortadan kaldırır.<br /> &nbsp;<br /> Akvaryum suyunun sarımsı rengi kaybolur. Su, berrak bir durum alır. Sera Super Carbon, pH değerini etkilemez, fosfat ve nitrat i&ccedil;ermez.<br /> &nbsp;<br /> Tedavi sonrasında kısa bir s&uuml;re i&ccedil;in filtredeki Sera Super Carbon oranının artırılması gerekir. Bir hastalığı tedavi etmeden &ouml;nce karbon filtre kullanmayın veya kullanılan karbon filtre varsa &ccedil;ıkarın. Aksi takdirde tedavinin i&ccedil;erdiği aktif maddeler anında karbon filtre tarafından ortadan kaldırılır. &Ccedil;ok geniş y&uuml;zeyi nedeniyle Sera Super Carbon, 6 hafta boyunca aktif kalır. Tatlı ve tuzlu su filtrelemesi i&ccedil;in uygundur.</p> <p>&nbsp;</p>


SERA SUPER PEAT GRANÜL TORF 500 GR

110,00 110,00 <p>SERA SUPER PEAT GRAN&Uuml;L TORF (500gr)<br /> Sera Super Peat, akvaryum suyuna değerli humik asit ve eser elementler bırakır.<br /> Suyun i&ccedil;indeki mevcut değerlere bağlı olarak&nbsp; Sera Super Peat, karbon sertliğini ve pH değerini azaltır.&nbsp;&nbsp;<br /> pH değeri uzunca bir s&uuml;re devamlı olarak biraz asitli değer aralığında tutulur.&nbsp;&nbsp;<br /> Bu da tropik yumuşak sulardan gelen balıkların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar.<br /> Sera Super Peat, mantarların, bakterilerin, ve alglerin kontrols&uuml;z gelişmesini &ouml;nler.&nbsp; Sera Super Peat, &uuml;retim tesislerindeki suyun iyileştirilmesi ve d&uuml;ş&uuml;k karbonat sertliği (KH) i&ccedil;in uygundur.</p>


EUROSTAR ACTİVE CARBON 500 ML

35,00 35,00 <p>EUROSTAR ACTIVE CARBON 500 ML</p> <p>&Uuml;st d&uuml;zey kalite aktif karbon y&uuml;ksek saflıkta , &ccedil;ok temiz ve b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de tozsuzdur.<br /> D&uuml;ş&uuml;k seviye k&uuml;l ve fosfat i&ccedil;ermesinden dolayı Ph seviyenize zarar vermez.<br /> Koku, organik kirlilik, toksik bileşenler ve ila&ccedil; artıklarını yok eder.<br /> Suyunuzu temiz ve berrak şekilde tutar.<br /> Her t&uuml;rl&uuml; filtre sisteminde kullanılabilir.<br /> Tatlı su ve Tuzlu su akvaryumları i&ccedil;in uygundur.<br /> Eurostar s&uuml;per aktif karbon y&uuml;ksek yoğunlukta emici &ouml;zelliği ile maksimum su akışını sağlar. Y&uuml;ksek kalite karbon y&uuml;ksek g&ouml;zenekli yapısı sayesinde partik&uuml;lleri tutar ve Dışkı, boya, diğer kirlilikler gibi sıvı atıkları sudan ayırır. Geniş i&ccedil; y&uuml;zey alanı aynı zamanda bakterilere yataklık yapması a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.</p> <p>Kullanım şekli,</p> <p>Karbon iyice &ccedil;alkalanmalı ve daha sonra filtreye ilave edilmelidir. Akvaryum ila&ccedil;lanacağı zaman mutlaka filtre den &ccedil;ıkarılmalıdır. Bitki akvaryumlarında kullanılan bitki katkılarını da absorbe edeceği i&ccedil;in karbon kullanımına &ouml;zellikle bitki akvaryumlarında dikkat edilmelidir. Karbon efektifliğini g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;nde bir değişiklik olmadan zaman i&ccedil;erisinde kaybeder. Bu y&uuml;zden ayda bir kere mutlaka karbon değiştirilmelidir. 1 litre Eurostar aktif karbon 400 Litre su i&ccedil;in yeterlidir.</p>


EUROSTAR AMONYAK GİDERİCİ ZEOLİT 500 ML

35,00 35,00 <p><br /> EuroStar Amonyak Giderici Zeolite Filtre Malzemesi 500 ml</p> <p>Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kimyasal filtrasyon sağlayan, suyun oksijen seviyesini y&uuml;kselten doğal filtre malzemesidir.<br /> * Akvaryum suyundaki zararlı maddeleri emer ve mineralleri ayrıştırır.<br /> * Sudaki dışkı, hayvan kalıntıları, yem artıkları, topraktan ayrışan amonyak, nitrit, hidrojen s&uuml;lfit ve ağır metaller gibi zehirli maddeleri emmekte ve temizlemektedir.<br /> * Akvaryumda oluşan kokuları ortadan kaldırır ve suyu yumuşatır.<br /> * Akvaryum suyunun kalitesini arttırmak i&ccedil;in &ccedil;eşitli iz elementleri otomatik olarak serbest bırakan &ccedil;eşitli metalik oksitler i&ccedil;ermektedir.<br /> &Uuml;r&uuml;n&uuml;n Kullanım Şekli;<br /> * EuroStar zeolit temiz suyla yıkandıktan sonra filtre i&ccedil;erisine yerleştirilmelidir.<br /> * EuroStar Zeolit&#39;&#39;i dilediğiniz zaman &ccedil;ıkartıp su ile yıkayıp, daha sonra tekrar filtre i&ccedil;erisine yerleştirebilirsiniz.</p>


EUROSTAR AQUACLAY BİYOLOJİK FİLTRE MALZEMESİ 1 L

35,00 35,00 <p>Eurostar Aquaclay filtre malzemesi % 100 saf organik bir filtre malzemesidir. 8-16 mm par&ccedil;acıklara b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş ve 1200 c ısıda fırınlanmıştır.<br /> EUROSTAR AQUACLAY BİYOLOJİK FİLTRE MALZEMESİ 1 Lt<br /> &nbsp;<br /> Eurostar Aquaclay filtre malzemesi % 100 saf organik bir filtre malzemesidir. 8-16 mm par&ccedil;acıklara b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş ve 1200 c ısıda fırınlanmıştır. Hi&ccedil;bir yapay katkı, pestisit yada boya i&ccedil;ermez ve bir &ccedil;ok akvaryum tipi i&ccedil;in ideal bir filtre malzemesidir.</p> <p>Biyolojik filtrasyon<br /> &nbsp;<br /> Eurostar Aquaclay filtre malzemesinin y&uuml;zey alanı &ccedil;ok geniş ve &ccedil;ok g&ouml;zeneklidir. Piyasadaki b&uuml;t&uuml;n filtre malzemelerinden daha fazla y&uuml;zey alanına sahip bir malzemedir. Bu g&ouml;zenek yoğunluğu aynı zamanda faydalı nitrifikasyon bakterilerinin korunmasında ve bu sayede en ideal biyolojik filtrasyonun oluşmasını sağlar. Bu fiziksel &ouml;zellikler aynı zamanda su temizliği ve değişimi sonrasında tekrar nitrifikasyon bakterisi &uuml;remesini hızlandırır.<br /> &nbsp;<br /> Mekanik Filtrasyon:<br /> &nbsp;<br /> Eurostar Aquaclay filtre malzemesi &#39;sabit yatak&#39; bir filtre malzemesidir, yani filtrasyon s&uuml;resince yer değiştirmezler. Şekil ve &ccedil;eşitli &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde olması sebebiyle katı atıkları efektif bir şekilde tutar ve su parlaklığını sağlar. Bunlara ek olarak ağırlık / yoğunluk oranı sayesinde diğer filtre malzemelerine oranla &ccedil;ok daha etkili bir temizleme sağlanır.<br /> &nbsp;</p>


EUROSTAR BİO FİLTER RİNG 500 ML

35,00 35,00 <p>Eurostar Bio Filter Ring 500 ML<br /> *&nbsp; Eurostar Bio Filter Ring, kuartz maddesinin y&uuml;ksek sıcaklıkta işleme tabi tutulması ile elde edilmiştir.</p> <p>* Okside kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi&nbsp; istikrarlı ve faydalı kimyasal elementleri doğal bir su durumu oluşturmaya yardımcı olur.</p> <p>*&nbsp; Eurostar Bio Filter, &uuml;r&uuml;n&uuml;n yoğun ve eşsiz doku yapısı bir&ccedil;ok bakteri kolonizayyonunu barındırır. Faydalı bakteri kolonileri suyu biyolojik olarak arıtılması i&ccedil;in mutlak gereklidir.</p> <p>* Yuvarlak yapısı filtre &uuml;zerinden d&uuml;zg&uuml;n su akışı dağıtılmasına yardımcı olur.<br /> &nbsp;</p>


EUROSTAR BİO GLASS RİNG 500 ML

35,00 35,00 <p>EUROSTAR BIO GLASS RING 500 ML</p> <p>Eurostar biyokimyasal seramik toksik bir malzeme değildir. Bakteri b&uuml;y&uuml;mesini sağlayan bu &uuml;r&uuml;n aynı zamanda y&uuml;ksek g&ouml;zenekli seramikten yapılmıştır ve yararlı bakterilerin yataklanacağı geniş y&uuml;zey alanına sahiptir. Y&uuml;ksek g&ouml;zenekli dizaynı sayesinde su akışını maksimum seviyede ger&ccedil;ekleştirir ve her bir halkanın i&ccedil;inde y&uuml;ksek miktarda faydalı bakteri yataklanmasını sağlar. Geniş y&uuml;zey alanı , akvaryumda oluşan nitrit ve amonyağı yok edecek olan bakterilerin yaşam alanı haline gelir. Filtrenin i&ccedil;erisinde her hangi bir şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;nmez ve Ph yada Kh dengesini kesinlikle değiştirmez. &Ccedil;eşitli kanal t&uuml;nellerin birleşiminden oluşur. Kalabalık minik g&ouml;zenekler bakteri kolonilerinin yaşamasında faydalı olurlar. Her filtre sistemi i&ccedil;in ideal bir filtre malzemesidir.</p> <p>S&uuml;per biyolojik filtre malzemesi &ouml;zellikle geliştirilmiştir. Halkalar en geniş ve en &ccedil;ok g&ouml;zenekli y&uuml;zey alanını sağlarlar ki bu da nitrifikasyon bakterisinin yaşam alanının oluşmasında &ccedil;ok etkilidir. (her boşluk arası 0.1-100 m dir)</p>


EUROSTAR ZEO CARBON 500 ML

38,00 38,00 <p>EUROSTAR ZEO KARBON 500 ML ZEOLIT KARIŞIMI<br /> &nbsp;<br /> Aktif karbon ve amonyak s&ouml;k&uuml;c&uuml;lerin g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir karışımı. Eurostar Zeo-Carb tatlı su akvaryumlarında koku, renk ve kimyasal maddeleri etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Zehirli amonyak ve nitrit birikimini &ouml;nler. Her t&uuml;rl&uuml; filtrede kullanım i&ccedil;in uygundur.<br /> &nbsp;<br /> Sadece tatlı su akvaryumlarında kullanılır.</p> <p>&nbsp;</p>


DOLPHİN AKTİF CARBON FİLTRE MALZEMESİ 300 GR

45,00 45,00 <p>Dophin Aktif Karbon Filtre Malzemesi 300Gr&nbsp;</p> <p>Y&uuml;ksek kaliteli bir filtre karbonudur.&nbsp;<br /> Karbon &ccedil;apı: 3 mm. dir ( &Ccedil;ubuk Şeklindedir.)&nbsp;<br /> Suyun rengini, kokusunu ve netliğini iyileştirir.&nbsp;<br /> Hem tatlı hem de tuzlu sular i&ccedil;in kullanılır.&nbsp;<br /> Sudaki gereksiz maddeleri başarılı bir şekilde emer. (Boyalar, metaller ve kimyasallar)&nbsp;<br /> Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; olmak &uuml;zere aktif hale getirilmiştir.&nbsp;<br /> Suyun sertlik derecesini değiştirmez.&nbsp;</p> <p>Kullanım Amacı;<br /> Aktif Karbon, su, boya, metaller ve kimyasallar gibi suyun kalitesini ve balıkların sağlığını tehlikeye atan maddeleri temizlemek i&ccedil;in kullanılır.&nbsp;<br /> Kullanım Talimatı;<br /> Aktif Karbonu akvaryum i&ccedil;inde kullanmadan &ouml;nce, tozunu almak i&ccedil;in yıkayınız.&nbsp;<br /> Bir s&uuml;zgece koyunuz ve akan suyun altında yıkayınız.&nbsp;<br /> Filtrelerde, bu aktif karbonu yuvasına yerleştirmeden &ouml;nce t&uuml;l torbaya koymanız &ouml;nerilir.&nbsp;<br /> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; serbest kalan tanecikler, motora zarar verebilir.&nbsp;<br /> Filtre &uuml;reticilerinin &uuml;r&uuml;nleri i&ccedil;in verdikleri kullanma talimatlarına uyunuz.&nbsp;<br /> Filtrenizi haftada bir temizleyiniz.&nbsp;<br /> En verimli sonu&ccedil;ları almak i&ccedil;in suyun durumuna ve kokusuna g&ouml;re, aktif karbonu her ay değiştirin.&nbsp;<br /> Daldırma, teneke ve k&ouml;şe filtrelerinde kullanabilirsiniz.&nbsp;</p>


DOLPHİN RİNG FİLTRE MALZEMESİ 400 GR

45,00 45,00 <p>DOLPHİN RİNG FİLTRE MALZEMESİ 400 GR&nbsp; &nbsp;</p> <p>Dış filtre i&ccedil;in seramik 400gr ambalajlıdır&nbsp;</p> <p>Seramik halkaların y&uuml;ksek bir y&uuml;zey alanı vardır ve i&ccedil;lerinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k delikler mevcuttur. Bu delikler sayesinde bakteriler, akvaryum suyunu temizlemek konusunda başarılı olurlar.<br /> Bu halkaların kullanımı olduk&ccedil;a kolaydır ve sadece bu halkalarda ara sıra birikebilecek bazı b&uuml;y&uuml;k par&ccedil;aların temizlenmesi gerekir(2-3 ayda bir tavsiyedir ).<br /> Bu halkaları &ccedil;eşme suyunda temizlemeyin &ccedil;&uuml;nk&uuml; bu sudaki klor ve kloraminler, bazı yararlı bakterileri &ouml;ld&uuml;r&uuml;rler. O sebeple akvaryumdan alacağınız suyu bir kovanın i&ccedil;erisine koyarak bu suyun i&ccedil;inde temizlemeniz tavsiye olunur.<br /> Yararlı bakteriler, bu seramik halkaların &uuml;zerinde birka&ccedil; haftada yetişirler.<br /> Her 4-6 ayda bir seramik halkaların % 50&rsquo;ini değiştirin. Her değişimde eski ile yeniyi bakteri aşılaması a&ccedil;ısından yarı yarıya değiştiriniz.&nbsp;<br /> Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında, dış filtrenin alt b&ouml;lmesinde kullanılan suyun mekanik temizliğini sağlayan malzemedir.<br /> Akvaryum suyundaki iri partik&uuml;llerin temizlenmesini, suyun biyolojik dengesinin korunmasını sağlar<br /> Filtreye gelen suyun filtre i&ccedil;inde eşit olarak dağılmasını sağlar.</p>


FLUVAL AKTİF CARBON 300 GR

42,00 42,00 <p><br /> Fluval Karbon (300gr); Fluval Carbon ( Aktif Karbon ), yoğun araştırma ve geliştirmeler sonucunda &uuml;retilmiş d&uuml;ş&uuml;k tozlu ve son derece geniş y&uuml;zey alanına sahip bir &uuml;r&uuml;nd&uuml;r. Y&uuml;ksek emiş oranı ve &uuml;st&uuml;n kalitelisi ise g&ouml;z dolduran bir filtre malzemesidir. &Ouml;ne &Ccedil;ıkan &Ouml;zellikler; * Kimyasal Filtre Malzemesi * Yoğun ar-ge &uuml;r&uuml;n&uuml; * Geniş y&uuml;zey alanı * Y&uuml;ksek su ge&ccedil;işkenliği * Ağır metalleri, kokuyu, rengi yok eder * Kristal netlik * Fosfat dengesini bozmaz</p>


32 ürün(ler)

Adresimiz Hürriyet Mah. 4. Orta Sok No:19
Osmangazi Bursa
Telefon T 0 224 2466405
F 0 224 2466405
Çalışma Saatleri P.tesi - C.tesi: 09:00 - 19:00
Pazar 12:00m - 18:00