Ürünlerimiz

zemin bitkileri

PARVULA SAKSI

50,00 50,00 <p>Genel bilgi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Aklimatizasyonu kolay, y&uuml;ksek ısı toleransına sahip, dayanıklı bir bitkidir. Ancak b&uuml;y&uuml;me hızı, CO2 ve besin takviyesinden &ccedil;ok etkilenir. Yatay b&uuml;y&uuml;mesi olduk&ccedil;a yavaş olduğundan, birbirine yakın gruplar halinde dikilmesi tavsiye edilir. &Ouml;n Plan Bitkileri</p> <p>Boyu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 3-7 cm<br /> Genişliği&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-10+ cm<br /> Işık gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp; : D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Isı toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 10-28&deg;C<br /> PH toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-8<br /> Sertlik toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 1-12 dGH<br /> CO2 gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp;: Gerekli<br /> B&uuml;y&uuml;me hızı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Orta<br /> Bakım zorluğu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Kolay</p>


MONTE CARLO SAKSI

50,00 50,00 <p>Bitkinin DNA dizilimi aslında Micranthemum olduğunu g&ouml;steriyor. Ancak t&uuml;rler net olarak belirlenene kadar Monte Carlo ismi eklenerek kullanılmaktadır. Doğu Asya ve Avrupaya &ouml;zg&uuml; bir t&uuml;rd&uuml;r. A&ccedil;ık yeşil renginde yuvarlak yaprakları vardır. Tankın &ouml;n planında hızla gelişir ve halı izlenimi veren bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m oluşturur. Yeterince ışık almayan b&ouml;l&uuml;mlerde de gelişimini yavaş bir şekilde s&uuml;rd&uuml;rebilmektedir. Ancak halı g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; &ccedil;ok yoğun ışık gerektirir. Ayrıca CO2&#39; yi de unutmamak gerekir.</p>


HEMİANTUS CUBA SAKSI CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 3 - 5 cm<br /> Genişlik: 3 - 10+ cm<br /> Sıcaklık: 18&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak - Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5.0 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Orta (3)<br /> Genel Bilgiler: Milimetrik yapraklara sahiptir, akvaryumlarda taban bitkisi olarak kullanılır. Grup olarak dikildiklerinde &ccedil;im g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; verdiğinden olduk&ccedil;a dekoratif bir t&uuml;rd&uuml;r.</p>


STAUROGYNE REPENS SAKSI

55,00 55,00 <p>Habitatı: Brezilya, Rio Cristalino<br /> Uzunluk: 3 cm - 10 cm.<br /> Genişlik: 5 cm - 10 cm.<br /> Sıcaklık: 20&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: 4 - 30<br /> Uygun Ph Değeri: 6.0 - 8.0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Kolay<br /> Genel Bilgiler: Akvaryumda &ouml;n plan kullanımına uygun, kompakt g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; ve dayanıklı bitkidir. Kuma dikerken en yukarıdaki s&uuml;rg&uuml;n&uuml; budanmalıdır. B&ouml;ylece yeni yatay s&uuml;rg&uuml;nlerin gelişimi teşvik edilmiş olur ve bitki akvaryum zeminini yavaş yavaş kaplamaya başlar. Bu bitki aslında zor bir bitkidir. Yavaş geliştiği i&ccedil;in d&uuml;zen ister, sabit girdiler ister.</p>


ECHINODORUS TENELLUS CANLI BİTKİ BUKET

38,00 38,00 <p>Habitatı: Kuzey Amerika<br /> Uzunluk: 5 - 10 cm<br /> Genişlik: 5 - 8 cm<br /> Sıcaklık: 19&deg;C - 30&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: 9 - 13 &deg;dH (Orta - Sert)<br /> Uygun Ph Değeri: 5.0 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Kolay (2)<br /> Genel Bilgiler: Akvaryumlar i&ccedil;in en iyi &ouml;n plan bitkilerinden biridir. S&uuml;rg&uuml;n vererek &ccedil;oğalır ve bu şekilde t&uuml;m akvaryum tabanını kaplar. &Ccedil;im g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; ancak y&uuml;ksek ışık altında ger&ccedil;ekleşir ve diğer uzun boylu bitkilerin g&ouml;lgesinde kalmadığından emin olunmalıdır. Tek olarak aralarında birka&ccedil; cm bırakılarak ekilmesi daha iyi olacaktır. Zengin bir taban gelişimlerini hızlandıracaktır.</p>


SAGITTARIA SUBULATA CANLI BİTKİ BUKET

38,00 38,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 5-30+cm<br /> Genişlik: 10-15cm<br /> Sıcaklık: 16-28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-&Ccedil;ok Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 6-9<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Zorluk Seviyesi: 2<br /> Genel Bilgiler: Hızlı gelişen, &ouml;n veya orta/&ouml;n planda kullanılabilen, bakım gerektirmeyen bir bitkidir.</p>


HYDROCOTYLE TRİPARTİTA (Sp.Japan) SAKSI

50,00 50,00 <p>Habitatı: Japonya<br /> Uzunluk: 5 cm - 5 cm<br /> Genişlik: 15 cm - 15 cm<br /> Sıcaklık: 20&deg;C - 24&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak - Orta<br /> Uygun Ph Değeri: 6.5 - 7.0<br /> Gelişim Hızı: Hızlı<br /> Bakım İhtiyacı: Normal (3)<br /> Genel Bilgiler: Değişik bitki forumlarında bitkinin pop&uuml;ler ismi Hydrocotyle sp. &quot;Japan&quot;dır. Hızlı, yoğun ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k b&uuml;y&uuml;yen bir bitkidir. İyi aydınlatılmış bir tankta halı formasyonu ve sık b&uuml;y&uuml;mesi en iyi şekilde olur. T&uuml;m Hydrocotyle t&uuml;rlerinin en k&uuml;&ccedil;&uuml;k &uuml;yesidir. K&uuml;&ccedil;&uuml;k yaprakları bu bitkiyi &ouml;n ve orta plan i&ccedil;in m&uuml;kemmel yapar.</p>


CUBA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 3 - 5 cm<br /> Genişlik: 3 - 10+ cm<br /> Sıcaklık: 18&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak - Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5.0 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Orta (3)<br /> Genel Bilgiler: Milimetrik yapraklara sahiptir, akvaryumlarda taban bitkisi olarak kullanılır. Grup olarak dikildiklerinde &ccedil;im g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; verdiğinden olduk&ccedil;a dekoratif bir t&uuml;rd&uuml;r.</p>


MİNİ PARVULA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Genel bilgi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Aklimatizasyonu kolay, y&uuml;ksek ısı toleransına sahip, dayanıklı bir bitkidir. Ancak b&uuml;y&uuml;me hızı, CO2 ve besin takviyesinden &ccedil;ok etkilenir. Yatay b&uuml;y&uuml;mesi olduk&ccedil;a yavaş olduğundan, birbirine yakın gruplar halinde dikilmesi tavsiye edilir. &Ouml;n Plan Bitkileri</p> <p>Boyu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 3-7 cm<br /> Genişliği&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-10+ cm<br /> Işık gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp; : D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Isı toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 10-28&deg;C<br /> PH toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-8<br /> Sertlik toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 1-12 dGH<br /> CO2 gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp;: Gerekli<br /> B&uuml;y&uuml;me hızı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Orta<br /> Bakım zorluğu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Kolay<br /> &nbsp;</p>


GLOSSOSTİGMA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Habitatı: Avustralya<br /> Uzunluk: 2-3+cm<br /> Genişlik: 3+cm<br /> Sıcaklık: 15-26 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-Orta<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-7,5<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Bakım İhtiyacı: &Ccedil;ok zor<br /> Genel Bilgiler: Olduk&ccedil;a g&uuml;zel bir zemin bitkisidir. Boylu bitkilerin bu t&uuml;r&uuml;n ışığını g&ouml;lge yaparak kesmediğinden emin olmak gerekir. Zeminin b&uuml;y&uuml;k bir kısmı bu bitki ile kaplanacaksa, k&ouml;kleri birbirlerinden birka&ccedil; cm uzak tutmak ve Co2 uygulamaları gelişimlerini hızlandıracaktır.</p>


MONTE CARLO CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Micranthemum umbrosum k&uuml;&ccedil;&uuml;k yuvarlak yaprakları ile g&uuml;zel bir bitkidir. Her boy akvaryuma uygundur. Işık gereksinimi fazladır. Gelişim i&ccedil;in CO2 takviyesi iyi olur. Bitki bir kere gelişime başladığında, &ccedil;ok hızlı gelişir ve s&uuml;rg&uuml;nlerin s&uuml;rekli kesilip tekrar zemine dikilmesi gerekir. Pek&ccedil;ok sap bir grup halinde dikilirse daha g&uuml;zel g&ouml;r&uuml;n&uuml;r.</p> <p>Bitki boyu uzadığında dalı istediğiniz herhangi yaprak arasından keserek kestiğiniz par&ccedil;ayı tekrar akvaryumunuza dikebilirsiniz. Yeni par&ccedil;ayı akvaryuma dikmeden &ouml;nce en alt nodunda bulunan yaprakları koparmak k&ouml;klenmeyi hızlandıracaktır. Kesim esnasında altta kalan ana g&ouml;vdede sağlıklı 3-4 yaprak bulunmasına dikkat etmelisiniz.</p>


STAUROGYNE REPENS CUP

50,00 50,00 <p>Habitatı: Brezilya, Rio Cristalino<br /> Uzunluk: 3 cm - 10 cm.<br /> Genişlik: 5 cm - 10 cm.<br /> Sıcaklık: 20&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta - &Ccedil;ok Y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: 4 - 30<br /> Uygun Ph Değeri: 6.0 - 8.0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Kolay<br /> Genel Bilgiler: Akvaryumda &ouml;n plan kullanımına uygun, kompakt g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; ve dayanıklı bitkidir. Kuma dikerken en yukarıdaki s&uuml;rg&uuml;n&uuml; budanmalıdır. B&ouml;ylece yeni yatay s&uuml;rg&uuml;nlerin gelişimi teşvik edilmiş olur ve bitki akvaryum zeminini yavaş yavaş kaplamaya başlar. Bu bitki aslında zor bir bitkidir. Yavaş geliştiği i&ccedil;in d&uuml;zen ister, sabit girdiler ister.</p>


ELEOCHARİS PARVULUS MİNİ1 BAĞ

40,00 40,00 <p>Genel bilgi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Aklimatizasyonu kolay, y&uuml;ksek ısı toleransına sahip, dayanıklı bir bitkidir. Ancak b&uuml;y&uuml;me hızı, CO2 ve besin takviyesinden &ccedil;ok etkilenir. Yatay b&uuml;y&uuml;mesi olduk&ccedil;a yavaş olduğundan, birbirine yakın gruplar halinde dikilmesi tavsiye edilir. &Ouml;n Plan Bitkileri</p> <p>Boyu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 3-7 cm<br /> Genişliği&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-10+ cm<br /> Işık gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp; : D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Isı toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 10-28&deg;C<br /> PH toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-8<br /> Sertlik toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 1-12 dGH<br /> CO2 gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp;: Gerekli<br /> B&uuml;y&uuml;me hızı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Orta<br /> Bakım zorluğu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Kolay</p>


LİLAEOPSİS NOVAEZELANDİA 1 Bağ

40,00 40,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 4-7 cm<br /> Genişlik: 5+ cm<br /> Sıcaklık: 15-26 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 6,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Zor<br /> Genel Bilgiler: Bitki akvaryumlarda dikilerken gurplar arasında birka&ccedil; cm boşluk bırakılarak dikilmelidir. Diğer bitkilerin lilaopsisin ışığını g&ouml;lgelemediğinden emin olmak gerekir.</p>


BUCEPHALANDRA RED MİNİ SMALL CUP

45,00 45,00 <p>Bucephalandra&#39;ya ulaşmak i&ccedil;in nadir bulunan ve elde edilmesi zor olan eşsiz yaprak şekilleri ve renkleri biliniyor. Bu bitkiler akan nehirlere uyum sağlıyor. Anubias&#39;a s&uuml;r&uuml;nen rizomları ve sımsıkı k&ouml;kleri ile benzerlik g&ouml;sterirler.K&uuml;t&uuml;k veya kayaların &uuml;st&uuml;ne tutturulmalıdır.<br /> Bucephalandra sp. &#39;Kırmızı Mini&#39;<br /> Ortak Adı: Bucephalandra sp. &#39;Kırmızı Mini&#39;<br /> Soyadı: Araceae<br /> Anadil: Borneo<br /> Aydınlatma: Orta<br /> pH: 5 -8<br /> B&uuml;y&uuml;me Talepleri: Orta<br /> B&uuml;y&uuml;me Şekli: K&ouml;k<br /> B&uuml;y&uuml;me Hızı: Yavaş<br /> Ger&ccedil;ek Sucul:<br /> Tanka Yerleştirme: &Ouml;n Cephe</p>


SAGİTTARİA SUBULATA SAKSI

40,00 40,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 5-30+cm<br /> Genişlik: 10-15cm<br /> Sıcaklık: 16-28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-&Ccedil;ok Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 6-9<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Zorluk Seviyesi: 2<br /> Genel Bilgiler: Hızlı gelişen, &ouml;n veya orta/&ouml;n planda kullanılabilen, bakım gerektirmeyen bir bitkidir.</p>


Lilaeopsis Brasiliensis Canlı Bitki Saksı

50,00 50,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 4-7 cm<br /> Genişlik: 5+ cm<br /> Sıcaklık: 15-26 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 6,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Zor<br /> Genel Bilgiler: Bitki akvaryumlarda dikilerken gurplar arasında birka&ccedil; cm boşluk bırakılarak dikilmelidir. Diğer bitkilerin lilaopsisin ışığını g&ouml;lgelemediğinden emin olmak gerekir.</p>


MİCRA CANLI BİTKİ SAKSI

50,00 50,00 <p>Habitatı: Kuzey Amerika<br /> Uzunluk: 5-15+ cm<br /> Genişlik: 5-15 cm<br /> Sıcaklık: 20-28 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-&Ccedil;ok sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Hızlı<br /> Bakım İhtiyacı: Zor<br /> Genel Bilgiler: &Ccedil;ok narin bir bitkidir, grup halinde dikildiğinde daha doyurucu g&ouml;rsellik elde edilir. Budayarak &ouml;n plan bitkisi olarakda kullanılabilir.</p>


Cryptocoryne Parva Canlı Bitki Saksı

50,00 50,00 <p>Cryptocoryne parva t&uuml;m Cryptocorynelar i&ccedil;inde en k&uuml;&ccedil;&uuml;k olanıdır. Yetiştiği ortam koşullarına bağlı kalmaksızın, yaprak şekil ve rengini değiştirmeyen nadir t&uuml;rlerdendir. Diğer Cryptocorynelara gore daha fazla ışık ister. Bu nedenle başka bitkilerin g&ouml;lgesinde kalmamasına dikkat edilmelidir. Yaklaşık altı ay sonra kısa boylu bitkilerden oluşan bir grup haline geleceklerdir. &Ouml;n cephe i&ccedil;in uygun bitkilerdir.</p> <p>Bitki yana doğru ana bitki &uuml;zerinden uzattığı kollar &uuml;zerinden yeni s&uuml;rg&uuml;nler vererek &ccedil;oğalır. T&uuml;m Crypto t&uuml;rlerinde olduğu gibi bu t&uuml;r de akvaryum değişimlerini pek sevmez. Yeni girdikleri akvaryumlarda sıklıkla t&uuml;m yaprakları eriyerek yok olur ve 15-20 g&uuml;n gibi bir adaptasyon s&uuml;resinin ardından yeni yapraklar &ccedil;ıkarmaya başlar. Bu d&ouml;nem i&ccedil;inde bitkinin k&ouml;k&uuml;ne m&uuml;dahale edilmemesi, yerinin değiştirilmemesi hayati &ouml;nem taşır.</p>


Alternanthera Reineckii Mini Canlı Bitki Saksı

50,00 50,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 25-50 cm<br /> Genişlik: 10-15cm<br /> Sıcaklık: 17-28 C<br /> Işık İhtiyacı: Orta - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği: Yumuşak - Orta<br /> Uygun Ph Değeri: 5 - 8<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> &nbsp;<br /> Genel Bilgiler: Y&uuml;ksek kırmızı ışık altında mor renkli yaprakları belirginleşir.</p>


20 ürün(ler)

Adresimiz Hürriyet Mah. 4. Orta Sok No:19
Osmangazi Bursa
Telefon T 0 224 2466405
F 0 224 2466405
Çalışma Saatleri P.tesi - C.tesi: 09:00 - 19:00
Pazar 12:00m - 18:00