Ürünlerimiz

Ürün Listesi

ROTALA ROTUNDİFOLİA CANLI BİTKİ TEK KÖK

15,00 15,00 <p>Habitatı: Asya<br /> Uzunluk: 40-60 cm<br /> Genişlik: 3+ cm<br /> Sıcaklık: 18-30&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Orta-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5-8<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Zorluk Seviyesi: 1<br /> Genel Bilgiler: Y&uuml;ksek ışık altında g&uuml;zel bir kırmızı renk alır, rahatlıkla bulunabilen bir t&uuml;r&#39;d&uuml;r. Fazla bir ihtiyacı yoktur bu y&uuml;zden low-tech akvaryumlarda da tercih edilir. High-Tech akvaryumlarda b&uuml;y&uuml;me hızı y&uuml;z&uuml;nden budamaktan bıkılabilir. Yeni başlayanlara &ouml;nerilir.&nbsp;</p>


BACOPA CAROLİNİANA CANLI BİTKİ TEK KÖK

15,00 15,00 <p>Habitatı: Kuzey Amerika<br /> Uzunluk: 20-30+ cm<br /> Genişlik: 3-6 cm<br /> Sıcaklık: 15-28 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Az<br /> Genel Bilgiler: Uzun yıllardır akvaryumlarda kullanılmaktadır. Fazla besine ihtiya&ccedil; duymaz. Gruplar halinde dikildiğinde daha dekoratif bir bitkidir.</p>


BACOPA CAROLİNİANA CANLI BİTKİ BUKET

40,00 40,00 <p>Habitatı: Kuzey Amerika<br /> Uzunluk: 20-30+ cm<br /> Genişlik: 3-6 cm<br /> Sıcaklık: 15-28 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-8,0<br /> Gelişim Hızı: Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Az<br /> Genel Bilgiler: Uzun yıllardır akvaryumlarda kullanılmaktadır. Fazla besine ihtiya&ccedil; duymaz. Gruplar halinde dikildiğinde daha dekoratif bir bitkidir.</p>


Aquaforest - AF K Boost 200 ml

60,00 60,00 <p>&nbsp;Suda yaşayan bitkiler i&ccedil;in profesyonel, kolayca emilebilen potasyum g&uuml;breler. Potasyum, &ouml;nemli bir yapı taşıdır ve bir enzim aktivat&ouml;r&uuml; olarak işlev g&ouml;ren bir&ccedil;ok biyokimyasal reaksiyona katılır. Ozmotik d&uuml;zenleme ve bitkilerdeki bileşiklerin taşınmasından da sorumludur. Potasyum eksikliği, yaprakların kenarlarının ve tepelerinin sararmasıyla ortaya &ccedil;ıkar ve sonraki evrede nekroza neden olur. Akvaryumdaki potasyum konsantrasyonu 10-20 mg / l olmalıdır. AF K Boost, su bitkileri i&ccedil;in gerekli olan potasyum eksikliklerini tam olarak doldurur. Form&uuml;ller &ccedil;ok hızlı bitkiler tarafından emilir, b&ouml;ylece etkileri uygulama kısa bir s&uuml;re i&ccedil;inde g&ouml;r&uuml;lebilir.<br /> 100 litre suya 10 ml AFK Boost, potasyum seviyesini 0.4 mg / l artırır. Tatmin edici sonu&ccedil;lar elde edilinceye kadar destek tamamlanmalıdır. AF Micro, AF PO4 Boost ve AF N Boost ile birlikte &ouml;nerilen paralel kullanım. Zeolit ​​ve / veya karbon gibi emici maddeler form&uuml;l&uuml;n etkililiğini azaltabilir.</p> <div class="productTabContainer" style="border: 0px; outline: none; font-size: 12px; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 1125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif;"> <div class="productTabContent" style="border: 0px; outline: none; margin: 0px; padding: 20px 0px; line-height: 20px; color: rgb(102, 102, 102);"> <div id="contents_1" style="border: 0px; outline: none; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; zoom: 1;"> <div class="ProductDetail" style="border: 0px; outline: none; margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="border: 0px; outline: none; margin: 0px; padding: 0px;"> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div>


Aquaforest - AF Macro 200 ml

60,00 60,00 <p>Bitkiler i&ccedil;in gerekli makro elementleri i&ccedil;eren y&uuml;ksek konsantrasyonlu form&uuml;l.&nbsp;<br /> Bu azot, fosfor, potasyum ve magnezyum i&ccedil;eren titizlikle se&ccedil;ilmiş ve dengeli bir bileşimdir.&nbsp;<br /> Makro besinler temel yapı taşlarıdır. Bir&ccedil;ok h&uuml;cresel yapıların, proteinlerin ve enzimlerin oluşumuna katılırlar.&nbsp;<br /> Buna ek olarak, taşıyıcılar ve enerji ak&uuml;m&uuml;lat&ouml;rleri olarak hareket ederler ve n&uuml;kleik asitlerin bir par&ccedil;asını oluştururlar.&nbsp;<br /> Eksikliğin semptomları veya belirli bir maddenin aşırı olması, bitkide oynanan &ouml;zel fonksiyona bağlıdır.&nbsp;<br /> Normal olarak, bazı makro besin maddesinin eksikliği b&uuml;y&uuml;menin engellenmesi, zayıflatılmış s&uuml;rg&uuml;nlerin b&uuml;y&uuml;mesi ve bitki par&ccedil;alarının renk değişikliği ile kendini g&ouml;sterir.&nbsp;<br /> Aşırı b&uuml;y&uuml;me, aşırı koyu yeşil yapraklar (&ccedil;ok fazla azot durumunda), t&uuml;m bitki zayıftır ve zarar g&ouml;rme eğilimi g&ouml;sterir.&nbsp;<br /> AF Macro, akvaryum bitkilerinin d&uuml;zg&uuml;n b&uuml;y&uuml;mesi i&ccedil;in gerekli olan temel g&uuml;bredir.<br /> Tanım: Akvaryum bitkileri i&ccedil;in tasarlanmış makro besinler i&ccedil;eren y&uuml;ksek konsantreli g&uuml;bre.&nbsp;<br /> Bitkilerin doğru b&uuml;y&uuml;mesi ve gelişmesi i&ccedil;in gerekli makro besinlerin bir bileşimidir.&nbsp;<br /> D&uuml;zenli uygulama, bol miktarda b&uuml;y&uuml;me, g&uuml;&ccedil;l&uuml; k&ouml;k sistemi ve yaprakların d&uuml;zg&uuml;n g&ouml;r&uuml;nmesini sağlar.<br /> Haftada iki kez 100 lt. suya 5 ml AF Makro. AF Micro ve AF Carbon Boost ile birlikte &ouml;nerilen paralel kullanım.</p> <p>&nbsp;</p>


Aquaforest - AF Carbon Boost 200 ml

60,00 60,00 <p>Sulu bitkiler i&ccedil;in tasarlanmış, profesyonelce kolayca emilebilen karbon takviyesi. Karbon, fotosentez i&ccedil;in &ouml;nemli bir substrat olan t&uuml;m organik bileşiklerin temel yapı taşıdır. Karbon yetersizliği, bitki gelişimini ve gelişimini inhibe eder. AF Carbon Boost&#39;un d&uuml;zenli kullanımı akvaryumunuzu iyi durumda tutar ve &ccedil;ekici, sağlıklı bitki g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; sağlar.</p> <p>Akvaryumda:</p> <p>Az miktarda bitki i&ccedil;in: G&uuml;nl&uuml;k 100 litre suya 1 ml AF Carbon boost;&nbsp;</p> <p>Ortalama bitki miktarı i&ccedil;in: G&uuml;nl&uuml;k 50 litre suya 1 ml AF Carbon boost;&nbsp;</p> <p>B&uuml;y&uuml;k miktarda bitki i&ccedil;in: G&uuml;nl&uuml;k 25 l su i&ccedil;in 1 ml AF Carbon boost.</p> <p>G&uuml;neş ışığından koruyun. Oda sıcaklığında sıkıca kapalı bir kapta tutun, &ccedil;ocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın</p> <div style="border: 0px; outline: none; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, sans-serif;"> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>


Aquaforest - AF N Boost 200 ml

60,00 60,00 <div style="border: 0px; outline: none; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, sans-serif;"> <div style="border: 0px; outline: none; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, sans-serif;"> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>Suda yaşayan bitkiler i&ccedil;in kolayca emilebilen azotlu g&uuml;breler. Azot, bitkiler i&ccedil;in gerekli en &ouml;nemli makro besin elementlerinden biridir. Azotun varlığı, bitkinin b&uuml;y&uuml;mesini, yaprakların &ccedil;oğalmasını ve yeşil renklenmesini etkiler. Gerek azot gerekse fazlalık bitkiler i&ccedil;in zararlı olabileceğinden azotun uygun takviyesi &ouml;nemlidir. Azot eksikliği, b&uuml;y&uuml;me inhibisyonu, kloroz ve yaprakların sararması ve daha da esmerleşmesine neden olur. &Ouml;te yandan aşırılık, aşırı b&uuml;y&uuml;me, koyu yeşil yapraklarla ortaya &ccedil;ıkarken, bitki &ccedil;ok hassas ve mekanik hasara karşı daha az dayanıklıdır. Bitki akvaryumundaki uygun nitrat seviyesi 10-20 mg / l olmalıdır. Azot, &ccedil;oğunlukla nitrat ve amonyum gibi bitkiler tarafından emilir.</p> <p>100 ml su i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş 10 ml AF N Boost, nitrat seviyesini 9.5 mg / l artırır. AF Micro, AF PO4 Boost ve AF K Boost ile birlikte &ouml;nerilen paralel kullanım. Bitki aşırı b&uuml;y&uuml;mesi ve alglerin a&ccedil;ması riski nedeniyle diğer nitrojen i&ccedil;eren form&uuml;llerle birlikte kullanmayın.</p>


Aquaforest - AF Micro 200 ml

60,00 60,00 <p>Akvaryum bitkilerinin optimal b&uuml;y&uuml;mesi i&ccedil;in gerekli mikro besinlerin t&uuml;m spektrumunu i&ccedil;eren y&uuml;ksek konsantrasyonlu form&uuml;l.&nbsp;&Ouml;zel olarak form&uuml;le edilmiş preparat, bitkilere bakır, manganez, demir, molibden, &ccedil;inko ve bor gibi asal elementleri sağlar.&nbsp;Mikro besinler klorofil oluşumu, protein biyosentezi ve bir&ccedil;ok biyokimyasal d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;recine katılırlar.&nbsp;Eksiklikler bozulan fotosentetik aktivite, kloroz ve yaprak deformasyonu ile kendini g&ouml;sterir ve b&uuml;y&uuml;menin ve gelişimin inhibisyonuna katkıda bulunur.&nbsp;AF Micro, akvaryum bitkilerinin sağlıklı bir şekilde g&ouml;r&uuml;nmesini sağlayan, biyolojik olarak erişilebilir elementlerin m&uuml;kemmel emilebilir bir bileşimidir.<br /> G&uuml;nde 8 damla veya haftada bir kez 100 ml su i&ccedil;in 4 ml AF Micro.&nbsp;AF Makro, AF Carbon Boost veya AF PO4 Boost ve AF N Boost ile birlikte &ouml;nerilen paralel kullanım.</p>


Aquaforest - AF PO4 Boost 200 ml

60,00 60,00 <p>Su bitkileri i&ccedil;in profesyonel kolay emilebilir fosfor g&uuml;bresi. Fosfor, bitkiler i&ccedil;in &ouml;zellikle &ouml;nemli bir elementtir. Bir&ccedil;ok protein ve enzim bileşeninin bileşeni, aynı zamanda DNA&#39;yı inşa etmeye yardımcı olur. H&uuml;creler i&ccedil;erisinde oluşan s&uuml;re&ccedil;lerdeki ana pil ve enerji konvey&ouml;r&uuml;d&uuml;r. Fosfor yetersizlikleri, engellenen bitki b&uuml;y&uuml;mesi ve gelişimi ile yaprak renk değişikliği ile kendini g&ouml;sterir. Bitki akvaryumundaki uygun fosfat seviyesi 0.5-1.5 mg / l olmalıdır. AF PO4 Boost, akvaryumdaki doğru fosfat i&ccedil;eriğini sağlayan bir form&uuml;ld&uuml;r.</p> <p>10 ml AF PO4 100 litre suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nen g&uuml;&ccedil;lendirme fosfat seviyesini 0,4 mg / l artırır.&ouml;nerilir.AF Micro, AF N Boost ve AF K Boost ile birlikte &ouml;nerilen paralel kullanım . Zeolit ​​ve / veya karbon gibi emici maddeler form&uuml;l&uuml;n etkililiğini azaltabilir.</p>


Aquaforest - AF Red Boost 200 ml

60,00 60,00 <p>Se&ccedil;ilen mikro besinlerden ve bitkilerin kırmızı renklendirilmesini uyaran fitomorflardan oluşan profesyonel form&uuml;l.&nbsp;Yapraklardaki yeşil renk klorofil varlığı ile koşullanmıştır.&nbsp;Kırmızı su bitkileri ayrıca ksantofiller, karotenoidler, antosiyaninler ve flavonoidler gibi diğer pigmentleri de i&ccedil;erir.&nbsp;Bunlar bitki tonlarını kırmızı, mor ve turuncu olarak verir.&nbsp;Bitkilerin doğal kırmızı renklenmesini sağlamak i&ccedil;in &ouml;zel ama&ccedil;lı g&uuml;breleme gereklidir.&nbsp;Bitki hormonlarının i&ccedil;eriği, bitkilerin b&uuml;y&uuml;mesini ve gelişimini daha da geliştirir.&nbsp;Dikkatle hazırlanmış AF Red Boost form&uuml;l&uuml; sağlıklı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m, etkileyici canlı bitki boyaması i&ccedil;in gerekli t&uuml;m malzemeleri sağlar.</p> <p>Akvaryumda: Ortalama bitki miktarı i&ccedil;in: Her g&uuml;n 100 litre suya 4 damla AF Red Boost;&nbsp;&Ccedil;ok miktarda bitki i&ccedil;in: Her g&uuml;n 100 litre suya 8 damla AF Red Boost.&nbsp;AF Makro ile &ouml;nerilen paralel kullanım.&nbsp;Zeolit ​​ve / veya karbon gibi emici maddeler form&uuml;l&uuml;n etkililiğini azaltabilir.&nbsp;Sadece su amacıyla.&nbsp;G&uuml;neş ışığından koruyun.&nbsp;Oda sıcaklığında sıkıca kapalı bir kapta tutun, &ccedil;ocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.</p>


Aquaforest - AF Iron Boost 200 ml

60,00 60,00 <p>Su bitkileri i&ccedil;in profesyonel kolay emilebilen demir g&uuml;bresi.&nbsp;Demir &ccedil;eşitli metabolik s&uuml;re&ccedil;lerde yer alır ve her şeyden &ouml;nce klorofil-yeşil pigment sentezinde &ouml;nemli bir rol oynar.&nbsp;Varlığı, fotosentezin etkinliğini şart koşar.&nbsp;Demir emilimi makrobesin ve mikrobesin i&ccedil;eriğine, ayrıca pH ve demirin kendisine bağlıdır.&nbsp;Akvaryumda yaygın olarak g&ouml;r&uuml;len bir problem, demir eksikliğidir &ccedil;&uuml;nk&uuml; formu bitkiler tarafından absorbe edilemez.&nbsp;Demir eksikliği klorofilin kaybolmasına ve dolayısıyla yaprak sararması ve nekroz olarak ortaya &ccedil;ıkan kloroz gelişimine yol a&ccedil;ar.&nbsp;Akvaryum suyundaki demirin optimum konsantrasyonu 0.1-1 mg / l olmalıdır.&nbsp;AF Iron Boost, akvaryum bitkileri i&ccedil;in kolaylıkla emilebilir Fe2 + demir şelatının konsantre bir dozunu i&ccedil;erir.Her hafta 100 lt suya 1 ml AF Iron boost, 100 litre suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nen 1 ml AF Iron boost, demir seviyesini 0,04 mg / l artırır.&nbsp;G&uuml;bre uygulamasına tatmin edici sonu&ccedil;lar elde edilinceye kadar devam edilmelidir.&nbsp;AF Micro ve AF Makro ile &ouml;nerilen paralel kullanım.&nbsp;</p>


Ista Co2 Regülatör Tek Sayaçlı (İğneli)

210,00 210,00 <p>Ista Co2 Akış Reg&uuml;lat&ouml;r&uuml;, doldurulamayan tek kullanımlık t&uuml;pler i&ccedil;in Co2 t&uuml;p&uuml;ne el yardımı ile takılır, diğer ucuna takılan hortum yardımı ile gazın Co2 reakt&ouml;r&uuml;ne ge&ccedil;işi sağlanır.&nbsp;</p> <p>Akış Reg&uuml;lat&ouml;r&uuml; &uuml;zerinde yer alan ayar vanası sayesinde gazın akış hızı kolaylıkla kontrol edilebilir.</p> <p>Dolumsuz t&uuml;pler i&ccedil;in kullanılabilir. Dolumlu t&uuml;pler i&ccedil;in uygun değildir.</p>


İsta Co2 Alüminyum Flow Regulator

295,00 295,00 <p>Ista Co2 Akış Reg&uuml;lat&ouml;r&uuml; , doldurulamayan tek kullanımlık t&uuml;pler i&ccedil;in Co2 t&uuml;p&uuml;ne el yardımı ile takılır, diğer ucuna takılan hortum yardımı ile gazın Co2 reakt&ouml;r&uuml;ne ge&ccedil;işi sağlanır. Akış Reg&uuml;lat&ouml;r&uuml; &uuml;zerinde yer alan ayar vanası sayesinde gazın akış hızı kolaylıkla kontrol edilebilir.</p>


MARINA BETTA AKVARYUM KİT 2L

95,00 95,00 <p>&nbsp;2 L (1/2 US gal) şeffaf plastik k&uuml;p akvaryum &ccedil;er&ccedil;eveli<br /> &nbsp;Renkli &ccedil;akıl<br /> &nbsp;Temalı dekoratif arka plan<br /> &nbsp;Betta Yiyecek</p> <p>Siyah dekoratif taşlar</p>


912 ürün(ler)

Adresimiz Hürriyet Mah. 4. Orta Sok No:19
Osmangazi Bursa
Telefon T 0 224 2466405
F 0 224 2466405
Çalışma Saatleri P.tesi - C.tesi: 09:00 - 19:00
Pazar 12:00m - 18:00