Ürünlerimiz

Ürün Listesi

Roxin 100 Watt Cam Isıtıcı

0,00 0,00 <p>&nbsp;</p> <p>Roxin 100 Watt Cam Isıtıcı</p> <p>50-100 lt hacminde, akvaryumlar i&ccedil;in su ısıtıcısıdır.&nbsp;</p> <p>Termostatı sayesinde istediğiniz ısıda akvaryumu ısıtır.<br /> &nbsp;<br /> Isı ayar g&ouml;stergesi ve &ccedil;alıştığında yanan ışığı mevcuttur.</p> <p>&uuml;zerinde bulunan vantuzları ile cama sabitlenilerek kullanılan otomatik ısıtıcıdır.<br /> &nbsp;<br /> Kullanma Talimatı;<br /> Isıtıcı akvaryum i&ccedil;erisine yerleştirilirken t&uuml;p tamamen su i&ccedil;erisine yerleştirilir<br /> kafa kısımı su dışında bırakılır.<br /> Isıtıcı akvaryum i&ccedil;erisine mutlaka dikey olarak yerleştirilmelidir.<br /> Isıtıcı akvaryuma yerleştirilirken sirk&uuml;lasyonun en yoğun olduğu b&ouml;lgeye takılması tavsiye edilmektedir.<br /> Isıtıcının fişi prize takılır.<br /> Isıtıcı bir ka&ccedil; dakika i&ccedil;erisinde &ccedil;alışmaya başlayacaktır.<br /> Isıtma işlemi devam ettiği s&uuml;rece &uuml;zerinde yer alan &quot;on&quot; uyarı ışığı yanık olarak g&ouml;r&uuml;lecektir.<br /> Isıtma işlemi bittiğinde ise bu ikaz ışığı s&ouml;necektir.<br /> Hassas bir otomatik termostat sistemi olan &quot;Roxin Isıtıcı&quot; ısı farklarını algılayarak &ccedil;alışmaya başlar ( termostat ) ve suyun ısısı istenilen d&uuml;zeye geldiğinde otomatik olarak ısı sabitlenir ve &ccedil;alışması durur.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Uyarılar;&nbsp;<br /> Isıtıcı su dışında iken asla fişe takılmamalıdır.<br /> Isıtıcı &ccedil;alışırken suyun y&uuml;zeyine &ccedil;ıkarsa tekrar suya yerleştirmeden soğumasını bekleyiniz.<br /> Su değişim zamanlarında 15 - 20 dakika &ouml;ncesinden ısıtıcınızı fişten &ccedil;ekiniz.</p>


BAF SÜPERMİX 200 GR

45,00 45,00 <p>200 GR SERA GRAN&Uuml;L RED, GRAN&Uuml;L GREEN, AHM,TETRA DİSCUS, SERA DİSCUS,NLS YEMLER DEN OLUŞAN S&Uuml;PER CİCHLİD YEMİ.</p>


BUCEPHALANDRA ÇÖMLEK SAKSI

115,00 115,00 <p>Habitat: Asya</p> <p>Sıcaklık: 22-28&deg;C</p> <p>pH: 5.0-8.0</p> <p>Işık İhtiyacı: Orta</p> <p>Co2 İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k-Orta</p> <p>Genişlik: 15-25 Cm</p> <p>Y&uuml;kseklik: 5-10 Cm&nbsp;</p> <p>Su akıntısına karşı koymak &uuml;zere gelişmiş k&ouml;kleri kaya ve k&uuml;t&uuml;k gibi sert y&uuml;zeylere sıkıca tutunur ve bu y&uuml;zeyler &uuml;zerinde beslenmelidir. Ani su ve ortam değişiklikleri Cryptocoryne t&uuml;rlerinde olduğu gibi yaprak kaybına sebep olabilir ancak b&uuml;t&uuml;n yapraklar kaybolsa bile sağlıklı bir rizomdan yeni yapraklar gelişebilmektedir. Bu tip stres koşullarında ışığı bir s&uuml;reliğine tamamen kapatmak ve oksijenden zengin bir ortam sağlamak faydalı olabilmektedir.</p>


CUBA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Habitatı: G&uuml;ney Amerika<br /> Uzunluk: 3 - 5 cm<br /> Genişlik: 3 - 10+ cm<br /> Sıcaklık: 18&deg;C - 28&deg;C<br /> Işık İhtiyacı: D&uuml;ş&uuml;k - &Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak - Sert<br /> Uygun Ph Değeri: 5.0 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: Orta<br /> Bakım İhtiyacı: Orta (3)<br /> Genel Bilgiler: Milimetrik yapraklara sahiptir, akvaryumlarda taban bitkisi olarak kullanılır. Grup olarak dikildiklerinde &ccedil;im g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; verdiğinden olduk&ccedil;a dekoratif bir t&uuml;rd&uuml;r.</p>


MİNİ PARVULA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Genel bilgi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Aklimatizasyonu kolay, y&uuml;ksek ısı toleransına sahip, dayanıklı bir bitkidir. Ancak b&uuml;y&uuml;me hızı, CO2 ve besin takviyesinden &ccedil;ok etkilenir. Yatay b&uuml;y&uuml;mesi olduk&ccedil;a yavaş olduğundan, birbirine yakın gruplar halinde dikilmesi tavsiye edilir. &Ouml;n Plan Bitkileri</p> <p>Boyu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 3-7 cm<br /> Genişliği&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-10+ cm<br /> Işık gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp; : D&uuml;ş&uuml;k-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Isı toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 10-28&deg;C<br /> PH toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 5-8<br /> Sertlik toleransı&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 1-12 dGH<br /> CO2 gereksinimi&nbsp; &nbsp; &nbsp;: Gerekli<br /> B&uuml;y&uuml;me hızı&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Orta<br /> Bakım zorluğu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Kolay<br /> &nbsp;</p>


GLOSSOSTİGMA CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Habitatı: Avustralya<br /> Uzunluk: 2-3+cm<br /> Genişlik: 3+cm<br /> Sıcaklık: 15-26 &deg;C<br /> Işık İhtiyacı: Y&uuml;ksek-&Ccedil;ok y&uuml;ksek<br /> Su Sertliği Toleransı: &Ccedil;ok yumuşak-Orta<br /> Uygun Ph Değeri: 5,0-7,5<br /> Gelişim Hızı: Y&uuml;ksek<br /> Bakım İhtiyacı: &Ccedil;ok zor<br /> Genel Bilgiler: Olduk&ccedil;a g&uuml;zel bir zemin bitkisidir. Boylu bitkilerin bu t&uuml;r&uuml;n ışığını g&ouml;lge yaparak kesmediğinden emin olmak gerekir. Zeminin b&uuml;y&uuml;k bir kısmı bu bitki ile kaplanacaksa, k&ouml;kleri birbirlerinden birka&ccedil; cm uzak tutmak ve Co2 uygulamaları gelişimlerini hızlandıracaktır.</p>


MONTE CARLO CUP CANLI BİTKİ

50,00 50,00 <p>Micranthemum umbrosum k&uuml;&ccedil;&uuml;k yuvarlak yaprakları ile g&uuml;zel bir bitkidir. Her boy akvaryuma uygundur. Işık gereksinimi fazladır. Gelişim i&ccedil;in CO2 takviyesi iyi olur. Bitki bir kere gelişime başladığında, &ccedil;ok hızlı gelişir ve s&uuml;rg&uuml;nlerin s&uuml;rekli kesilip tekrar zemine dikilmesi gerekir. Pek&ccedil;ok sap bir grup halinde dikilirse daha g&uuml;zel g&ouml;r&uuml;n&uuml;r.</p> <p>Bitki boyu uzadığında dalı istediğiniz herhangi yaprak arasından keserek kestiğiniz par&ccedil;ayı tekrar akvaryumunuza dikebilirsiniz. Yeni par&ccedil;ayı akvaryuma dikmeden &ouml;nce en alt nodunda bulunan yaprakları koparmak k&ouml;klenmeyi hızlandıracaktır. Kesim esnasında altta kalan ana g&ouml;vdede sağlıklı 3-4 yaprak bulunmasına dikkat etmelisiniz.</p>


HYGROPHİLA LANCEA CANLI BİTKİ SAKSI

40,00 40,00 <p>Asya t&uuml;r&uuml; Hygrophila lancea olarak tanımlanmıştır. Suyun altında, daha a&ccedil;ık renkte bir merkezi damarı olan lineer kırmızımsı-kahverengi yapraklar yetişir. Onun g&ouml;vdelerinin s&uuml;r&uuml;nen bir b&uuml;y&uuml;me alışkanlığı var, iyi dağılmakta ve d&uuml;ş&uuml;k &ccedil;alılar oluşturmaktadır. İyi bir CO2 arzına ihtiya&ccedil; duyuyor. Yaprakları kırpmak &ccedil;alılık formunu korur.<br /> Hygrophila lancea &quot;Araguaia&quot; yoğun aydınlatmaya ihtiya&ccedil; duyar ve diğer &ccedil;oğu Hygrophila t&uuml;r&uuml;n&uuml;n aksine, olduk&ccedil;a yavaş bir yetiştiricidir. Hygrophila lancea &quot;Araguaia&quot; zengin besin &ouml;ğesi y&uuml;ksek aydınlatma, CO2 enjekte akvaryumda kırmızıya d&ouml;n&uuml;şecek.</p>


ANUBİAS CONGİENSİS CANLI BİTKİ SAKSI

75,00 75,00 <p>Habitat: Batı Afrika<br /> Uzunluk: 25- 45 cm<br /> Sıcaklık: 20 - 30 &deg;C<br /> Işık Toleransı: &Ccedil;ok az - Orta<br /> Işık İhtiyacı: Az<br /> Su Sertliği Toleransı: 0 - 20<br /> Uygun Su Sertliği: 12 - 13<br /> pH Toleransı: 5.5 - 9.0<br /> Uygun pH Seviyesi: 6.5 - 7.5<br /> Gelişim Hızı: &Ccedil;ok Yavaş<br /> Bakım İhtiyacı: Az<br /> Genel Bilgiler: &Ouml;zellikle y&uuml;ksek akvaryumların arka ve k&ouml;şe dizaynlarına vazge&ccedil;ilmez anubias t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Fazla ışıkta yaprakları sararmaya başlar bu y&uuml;zden akvaryumun nispeten fazla ışık almayan b&ouml;l&uuml;mlerine dikilmelidir. B&ouml;ylece hem yaprakların fazla yosunlanması &ouml;nlenir hemde bitkinin gelişimi daha rahat olur. Bakımı olduk&ccedil;a kolaydır, 2 ayda bir k&ouml;kleri 1 cm kısaltılabilirse bitki daha hızlı gelişebilir.&nbsp; Akvaryumdaki ilk d&ouml;neminde k&ouml;klerinin rahat tutunabilmesi i&ccedil;in misina ile kayalara sabitlenebilir. Anubiaslar kuma dikildiklerinde yaprakların &ccedil;ıktığı ana g&ouml;vdenin kum altında kalmamasına &ccedil;ok dikkat edilmelidir, eğer ana g&ouml;vde kum seviyesinin altında kalırsa &ccedil;&uuml;r&uuml;me başlar.</p>


ATMAN AT-F101 İÇ FİLİTRE

65,00 65,00 <p>Atman İ&ccedil; Filtre - AT-F101<br /> &nbsp;</p> <p>K&uuml;&ccedil;&uuml;k - Orta boy 0-60 lt akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, 5 watt g&uuml;c&uuml;nde, 0,6 m su pompalama, saatte 350 litre su filtreleme kapasiteli i&ccedil; filtredir.</p> <p>Kullanma Talimatı;<br /> Atman filtre arka b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan 4 adet vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır. Sadece hava hortumu su dışarısında kalmalıdır. Filtrenin temizlenmesi ile su değişiminin aynı zamanda yapılması daha uygundur. Temizlik &ouml;ncesi mutlaka fişten &ccedil;ekilmelidir. Kılıf kapağı a&ccedil;ılarak i&ccedil;erisindeki geniş g&ouml;zenekli s&uuml;nger filtre, g&uuml;&ccedil;l&uuml; su akan musluk altında temizlenir. Filtre kabı da &ccedil;ıkarılarak d&uuml;zenli aralıklarla temizlendiği taktirde filtre işlevini daha sağlıklı yapacaktır.</p> <p>Uyarılar;<br /> *Filtre 60 cm&quot;den daha fazla derinlikte kullanılmamalıdır.<br /> *Filtrenin takılacağı priz kontrol edilmelidir. Prizdeki arızalar aletin bozulmasına neden olabilir. Filtrenin fişi prize tam olarak oturmalı ve sabit olmalıdır.<br /> *Filtrenin takılacağı priz ıslanmayacak şekilde ve uzak konumda olmalıdır.<br /> *Filtre akvaryum i&ccedil;erisine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; taktirde yani vantuzları &ccedil;ıktığında fişi &ccedil;ekilmeden d&uuml;zeltilmemelidir. Elektrik &ccedil;arpmasına neden olabilir.<br /> *Evde &ccedil;ocuk varsa dikkat edilmelidir. &Ccedil;ocukların erişemeyeceği bir konumda olmalıdır.<br /> *Akvaryum suyunun ısısı &ouml;nemlidir. Sıfırın altındaki (-) derecelerde ve &ccedil;ok sıcak sularda &ccedil;alıştırılmamalıdır.<br /> *Filtre prizden uzak bir konumda &ccedil;alıştırılacaksa, g&uuml;c&uuml;ne uygun bir uzatma kablo kullanılmalıdır.<br /> *Filtre s&uuml;rekli &ccedil;alışır vaziyette kalmalıdır. Fişi &ccedil;ekildikten sonra temizlik yapılması tavsiye edilir.<br /> *Filtrenin temizliği sadece su ile yapılmalı ve deterjan kullanılmamalıdır.<br /> *Filtrenin işlevini tam olarak yapabilmesi i&ccedil;in filtresi s&uuml;rekli kontrol edilerek temizlenmelidir.<br /> *Filtrenin elektrik kablosunun hasar g&ouml;rmemesine dikkat edilmelidir. Bozulduğu taktirde tamir edilmemelidir.<br /> *Elektrik akışındaki bozukluklar filtrenin performansında azalmaya neden olabilir.<br /> *Filtre başka bir ama&ccedil;la kullanılmamalıdır. Su dışında &ccedil;alıştırılmamalıdır. Isı kaynaklarının yakınında muhafaza edilmemelidir.</p>


DOPHİN FB-960F İÇ FİLTRE

65,00 65,00 <p>Dophin 960F Akvaryum İ&ccedil; Filtre 900 L/H<br /> &nbsp;<br /> Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, saatte 1030 litre su filtreleme kapasiteli, 16 watt&#39;lık i&ccedil; filtredir.</p> <p>* Filtre i&ccedil;erisinde, filtre materyali olarak karbon ve s&uuml;nger bulunmaktadır.<br /> * Kutu i&ccedil;erisinde hortum, fiskiye ve bağlantı aparatları bulunmaktadır.<br /> * Hareketli aparat sayesinde fiskiyenin y&ouml;n&uuml; ayarlanabilir.<br /> * Ayarlanabilir &ccedil;ıkış ile hava kontrol&uuml; sağlanabilir.</p> <p>Kullanma Talimatı;<br /> Filtre arka b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan 4 adet vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır. Sadece hava hortumu su dışarısında kalmalıdır. Kutu i&ccedil;erisinde bulunan fiskiye aparatı ile de kullanılabilir. Filtrenin temizlenmesi ile su değişiminin aynı zamanda yapılması daha uygundur. Temizlik &ouml;ncesi mutlaka fişten &ccedil;ekilmelidir. Kılıf kapağı a&ccedil;ılarak i&ccedil;erisindeki s&uuml;nger filtre ve karbon g&uuml;&ccedil;l&uuml; su akan musluk altında temizlenir. Filtre &ccedil;ıkarılarak d&uuml;zenli aralıklarla temizlendiği taktirde filtre işlevini daha sağlıklı yapacaktır.</p> <p>Uyarılar;<br /> * Filtre s&uuml;rekli &ccedil;alışır durumda olmalıdır. Sadece temizlik i&ccedil;in durdurulmalı ve temizliği kısa s&uuml;rede yapılıp tekrar &ccedil;alıştırılmalıdır.<br /> * Filtre akvaryum i&ccedil;erisine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; taktirde yani vantuzları &ccedil;ıktığında fişi &ccedil;ekilmeden d&uuml;zeltilmemelidir. Elektrik &ccedil;arpmasına neden olabilir.<br /> * Fişi &ccedil;ekildikten sonra temizlik yapılması tavsiye edilir.<br /> * Filtrenin temizliği sadece su ile yapılmalı ve deterjan kullanılmamalıdır.<br /> * Filtrenin işlevini tam olarak yapabilmesi i&ccedil;in filtresi s&uuml;rekli kontrol edilerek temizlenmelidir.<br /> * Filtrenin elektrik kablosunun hasar g&ouml;rmemesine dikkat edilmelidir.<br /> * Filtre başka bir ama&ccedil;la kullanılmamalıdır. Su dışında &ccedil;alıştırılmamalıdır. Isı kaynaklarının yakınında muhafaza edilmemelidir.</p>


DOPHİN FB-1000F İÇ FİLİTRE

60,00 60,00 <p>Dophin FB1000 F İ&ccedil; Filtre 300 L/S<br /> &Uuml;r&uuml;n Kodu: FB1000<br /> * Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, saatte 300 litre su filtreleme kapasiteli, 3.3 watt&#39;lık Dophin İ&ccedil; Filtredir.</p> <p>* Filtre i&ccedil;erisinde, filtre materyali olarak karbon ve s&uuml;nger bulunmaktadır.</p> <p>* Kutu i&ccedil;erisinde hortum, fiskiye ve bağlantı aparatları bulunmaktadır.</p> <p>* Hareketli aparat sayesinde fiskiyenin y&ouml;n&uuml; ayarlanabilir.</p> <p>* Ayarlanabilir &ccedil;ıkış ile hava kontrol&uuml; sağlanabilir.</p> <p>Kullanma Talimatı;</p> <p>Filtre arka b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan 4 adet vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır. Sadece hava hortumu su dışarısında kalmalıdır. Kutu i&ccedil;erisinde bulunan fiskiye aparatı ile de kullanılabilir. Filtrenin temizlenmesi ile su değişiminin aynı zamanda yapılması daha uygundur. Temizlik &ouml;ncesi mutlaka fişten &ccedil;ekilmelidir. Kılıf kapağı a&ccedil;ılarak i&ccedil;erisindeki s&uuml;nger filtre ve karbon g&uuml;&ccedil;l&uuml; su akan musluk altında temizlenir. Filtre &ccedil;ıkarılarak d&uuml;zenli aralıklarla temizlendiği taktirde filtre işlevini daha sağlıklı yapacaktır.</p> <p>Uyarılar;<br /> * Filtre s&uuml;rekli &ccedil;alışır durumda olmalıdır. Sadece temizlik i&ccedil;in durdurulmalı ve temizliği kısa s&uuml;rede yapılıp tekrar &ccedil;alıştırılmalıdır.</p> <p>* Filtre akvaryum i&ccedil;erisine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; taktirde yani vantuzları &ccedil;ıktığında fişi &ccedil;ekilmeden d&uuml;zeltilmemelidir. Elektrik &ccedil;arpmasına neden olabilir.<br /> * Fişi &ccedil;ekildikten sonra temizlik yapılması tavsiye edilir.</p> <p>* Filtrenin temizliği sadece su ile yapılmalı ve deterjan kullanılmamalıdır.</p> <p>* Filtrenin işlevini tam olarak yapabilmesi i&ccedil;in filtresi s&uuml;rekli kontrol edilerek temizlenmelidir.</p> <p>* Filtrenin elektrik kablosunun hasar g&ouml;rmemesine dikkat edilmelidir.</p>


EUROSTAR EGE- 1500 İÇ FİLİTRE

60,00 60,00 <p>Eurostar Ege 1500 İ&ccedil; Fİltre 1500 Lt/h 18w&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>60- 150 litre akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, 18 watt g&uuml;c&uuml;nde i&ccedil; filtredir.<br /> &Uuml;r&uuml;n&uuml;n Kullanım Şekli;<br /> Eurostar filtre arka b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan 4 adet vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır. Sadece hava hortumu su dışarısında kalmalıdır. Filtrenin temizlenmesi ile su değişiminin aynı zamanda yapılması daha uygundur. Temizlik &ouml;ncesi mutlaka fişten &ccedil;ekilmelidir. Kılıf kapağı a&ccedil;ılarak i&ccedil;erisindeki geniş g&ouml;zenekli s&uuml;nger filtre g&uuml;&ccedil;l&uuml; su akan musluk altında temizlenir. Filtre kabıda &ccedil;ıkarılarak d&uuml;zenli aralıklarla temizlendiği taktirde filtre işlevini daha sağlıklı yapacaktır.<br /> Uyarılar;<br /> *Filtrenin takılacağı priz kontrol edilmelidir. Pirizdeki arızalar aletin bozulmasına neden olabilir. Filtrenin fişi prize tam olarak oturmalı ve sabit olmalıdır.<br /> *Filtrenin takılacağı piriz ıslanmayacak şekilde ve uzak konumda olmalıdır.<br /> *Filtre prizden uzak bir konumda &ccedil;alıştırılacaksa, g&uuml;c&uuml;ne uygun bir uzatma kablo kullanılmalıdır.<br /> *Filtre s&uuml;rekli &ccedil;alışır vaziyette kalmalıdır. Fişi &ccedil;ekildikten sonra temizlik yapılması tavsiye edilir.<br /> *Filtrenin temizliği sadece su ile yapılmalı ve deterjan kullanılmamalıdır.<br /> *Filtrenin işlevini tam olarak yapabilmesi i&ccedil;in filtresi s&uuml;rekli kontrol edilerek temizlenmelidir.<br /> *Filtrenin elektrik kablosunun hasar g&ouml;rmemesine dikkat edilmelidir. Bozulduğu taktirde tamir edilmemelidir.<br /> *Elektrik akışındaki bozukluklar filtrenin performansında azalmaya neden olabilir.<br /> *Filtre başka bir ama&ccedil;la kullanılmamalıdır. Su dışında &ccedil;alıştırılmamalıdır. Isı kaynaklarının yakınında muhafaza edilmemelidir.</p>


EUROSTAR EGE SP-200 İÇ FİLİTRE

40,00 40,00 <p>Eurostar Ege SP200 İ&ccedil; Filtre 200 L/S 2W&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>* Enerji T&uuml;ketimi: 2 Watt<br /> * Kapasite: Saatte 200 Litre su kapasitesi<br /> * &Ccedil;alışma Sistemi: Tamamen su altında &ccedil;alışabilir<br /> * Uzun s&uuml;reli filtrasyon sağlayan Eurostar Ege Sp200 İ&ccedil; F iltre<br /> * Tatlı ve tuzlu su akvaryumları ile uyumlu &ccedil;alışma<br /> * 4 adet vantuzu ile akvaryum i&ccedil;ine montaj</p> <p>Uyarılar<br /> * İ&ccedil; filtre fişe takılı iken temizlik veya başka bir m&uuml;dahale yapılmamalıdır.<br /> * Su dışarısında &ccedil;alıştırılmamalıdır.<br /> * Isıtıcıdan uzak bir yerde montaj edilmelidir.<br /> * Filtre bakımı ve temizliği sadece su ile yapılmalıdır.<br /> * Islak el ile fişe dokunulmamalıdır.</p>


EUROSTAR EGE SP-300 İÇ FİLİTRE

50,00 50,00 <p>Eurostar Ege SP300 İ&ccedil; Filtre 300 L/S 2W&nbsp;<br /> * Enerji T&uuml;ketimi: 2 Watt<br /> * Kapasite: Saatte 300 Litre su kapasitesi<br /> * &Ccedil;alışma Sistemi: Tamamen su altında &ccedil;alışabilir<br /> * Uzun s&uuml;reli filtrasyon sağlayan Eurostar Ege Sp300 İ&ccedil; Filtre<br /> * Tatlı ve tuzlu su akvaryumları ile uyumlu &ccedil;alışma<br /> * 4 adet vantuzu ile akvaryum i&ccedil;ine montaj</p> <p>Uyarılar&nbsp;<br /> * İ&ccedil; filtre fişe takılı iken temizlik veya başka bir m&uuml;dahale yapılmamalıdır.&nbsp;<br /> * Su dışarısında &ccedil;alıştırılmamalıdır.&nbsp;<br /> * Isıtıcıdan uzak bir yerde montaj edilmelidir.&nbsp;<br /> * Filtre bakımı ve temizliği sadece su ile yapılmalıdır.&nbsp;<br /> * Islak el ile fişe dokunulmamalıdır.&nbsp;</p>


HAİLEA HL-BT200 İÇ FİLİTRE

65,00 65,00 <p>Hailea HL-BT200 Akvaryum İ&ccedil; Filtre<br /> Şelale Aparatlı İ&ccedil; Filitre<br /> &nbsp;<br /> G&uuml;&ccedil;lendirilmiş ABS orjinal par&ccedil;alar ile Sessiz &Ccedil;alışma<br /> Y&uuml;ksel Kaliteli re&ccedil;ine sarma<br /> Suitabel olan y&uuml;ksek kaliteli biyo-kimyasal filtaration s&uuml;nger<br /> yan ve dik kullanılabilir.<br /> &nbsp;<br /> Teknik &Ouml;zellikleri :<br /> G&uuml;&ccedil; : 3 Watt<br /> Voltaj : 220 Volt<br /> Frekans : 50/60 Hz<br /> Akış : 200 L/H<br /> Max Jet : 0.9 M<br /> Akvaryum Boyutu : 20-50 Litre&#39;ye kadar<br /> &Ouml;l&ccedil;&uuml;leri : 43x57x186 mm</p>


HAİLEA HL-BT1000 İÇ FİLİTRE

125,00 125,00 <p><br /> Hailea BT1000 İ&ccedil; Filtre;<br /> 360 litreye kadar olan akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, saatte 1000 litre su filtreleme kapasiteli i&ccedil; filtredir. Standart olarak s&uuml;nger filtre malzemesinin yanı sıra fiskiye aparatı ve hortum bulunmaktadır.</p> <p>Teknik &Ouml;zellikleri;<br /> * 110 - 120/220 - 240 V&#39;dur.<br /> * 50/60 Hz.<br /> * 20 Watt.<br /> * Su basış g&uuml;c&uuml; 1,95 metredir.<br /> * 7,9 x 9 x 23 cm ebatlarındadır.</p> <p>&Uuml;r&uuml;n&uuml;n Kullanım Şekli;<br /> Filtre arka b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan 3 adet vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır. Sadece hava hortumu ve isteğe bağlı olarak fiskiye aparatı su dışarısında kalmalıdır. Filtrenin temizlenmesi ile su değişiminin aynı zamanda yapılması daha uygundur. Temizlik &ouml;ncesi mutlaka fişten &ccedil;ekilmelidir. Kılıf kapağı a&ccedil;ılarak i&ccedil;erisindeki s&uuml;nger filtre g&uuml;&ccedil;l&uuml; su akan musluk altında temizlenir.</p> <p>Uyarılar;<br /> * Filtrenin takılacağı priz kontrol edilmelidir. Prizdeki arızalar aletin bozulmasına neden olabilir. Filtrenin fişi prize tam olarak oturmalı ve sabit olmalıdır.<br /> * Filtrenin takılacağı priz ıslanmayacak şekilde ve uzak konumda olmalıdır.<br /> * Filtre akvaryum i&ccedil;erisine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; taktirde yani vantuzları &ccedil;ıktığında fişi &ccedil;ekilmeden d&uuml;zeltilmemelidir. Elektrik &ccedil;arpmasına neden olabilir.<br /> * Evde &ccedil;ocuk varsa dikkat edilmelidir. &Ccedil;ocukların erişemeyeceği bir konumda olmalıdır.<br /> * Akvaryum suyunun ısısı &ouml;nemlidir. Sıfırın altındaki (-) derecelerde ve &ccedil;ok sıcak sularda &ccedil;alıştırılmamalıdır.<br /> * Filtre prizden uzak bir konumda &ccedil;alıştırılacaksa, g&uuml;c&uuml;ne uygun bir uzatma kablo kullanılmalıdır.<br /> * Filtre s&uuml;rekli &ccedil;alışır vaziyette kalmalıdır. Fişi &ccedil;ekildikten sonra temizlik yapılması tavsiye edilir.<br /> * Filtrenin temizliği sadece su ile yapılmalı ve deterjan kullanılmamalıdır.<br /> * Filtrenin işlevini tam olarak yapabilmesi i&ccedil;in filtresi s&uuml;rekli kontrol edilerek temizlenmelidir.<br /> * Filtrenin elektrik kablosunun hasar g&ouml;rmemesine dikkat edilmelidir.<br /> * Elektrik akışındaki bozukluklar filtrenin performansında azalmaya neden olabilir.<br /> * Filtre başka bir ama&ccedil;la kullanılmamalıdır. Su dışında &ccedil;alıştırılmamalıdır. Isı kaynaklarının yakınında muhafaza edilmemelidir.</p>


HAİLEA RP-200 İÇ FİLİTRE

95,00 95,00 <p>Hailea RP-200 İ&ccedil; Filtre 200 Lt./Saat<br /> Sessiz D&uuml;ş&uuml;k Elektrik Sarfiyatlı Akvaryum İ&ccedil; Filitresi</p> <p>Voltaj: 220V/50Hz&nbsp;&nbsp;<br /> G&uuml;&ccedil;: 3.5 Watt&nbsp;<br /> Saatte 200 litre su kapasitesi&nbsp;<br /> 50-200 L akvaryumlar i&ccedil;in idealdir<br /> Filtre kuru ağırlık : 0.32 kg<br /> &Ouml;l&ccedil;&uuml;leri : 113&times;65&times;162 mm<br /> &Ouml;zel aparatı sayesinde şelale yapılarak k&uuml;&ccedil;&uuml;k akvaryumlardaki filtre &ccedil;ıkış darbesini &ouml;nler.<br /> Orjinal ambalajında adaptasyon par&ccedil;aları bulunmaktadır.&nbsp;<br /> Filtrenin i&ccedil;erisinde bio s&uuml;nger standart olarak bulunmaktadır.<br /> Kullanma Talimatı:&nbsp;<br /> Filtre vantuz yardımı ile akvaryumun i&ccedil; y&uuml;zeyine, tamamen su i&ccedil;erisinde kalacak şekilde yerleştirilerek kullanılır.<br /> Filtre kabıda d&uuml;zenli aralıklarla temizlendiği taktirde filtre işlevini daha sağlıklı yapacaktır.</p>


RS ELECTRİCAL RS-1507 İÇ FİLTRE

120,00 120,00 <p>RS-1507 İ&ccedil; Filtre 1000 L/H<br /> 13 Watt&nbsp;<br /> Saatte 1000 litre su kapasitesi&nbsp;<br /> G&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml;z &ccedil;alışma</p>


912 ürün(ler)

Adresimiz Hürriyet Mah. 4. Orta Sok No:19
Osmangazi Bursa
Telefon T 0 224 2466405
F 0 224 2466405
Çalışma Saatleri P.tesi - C.tesi: 09:00 - 19:00
Pazar 12:00m - 18:00